Menu

Uw zoekacties: Stichting Union Haarlem

1416 Stichting Union Haarlem

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Union Internationale des Amies de la jeune Fille werd in 1877 opgericht door een aantal vrouwen uit verontwaardiging over het lot van jonge meisjes die in de prostitutie terechtkwamen. De Nederlandse tak, de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge Meisjes 'Union', werd in 1882 opgericht en was gevestigd te Utrecht. De naam werd in 1893 veranderd in Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes. Ook ontstonden er lokale afdelingen, zoals in Haarlem in 1896. De grondslag van de vereniging is het Apostolisch Christendom volgens de Heilige Schrift. Haar motto is 'Dient elkander door de liefde'.
Volgens de statuten uit 1933 was het doel van de vereniging zich de belangen aan te trekken van elk jong meisje, dat raad of leiding nodig heeft, zonder onderscheid van nationaliteit, kerkgenootschap, beroep of stand. De vereniging trachtte dit doel te bereiken door o.a. het stationswerk, het stichten en onderhouden van inlichtingen- en bemiddelingsbureau's en het oprichten van tehuizen, clubhuizen en eventuele andere inrichtingen ten bate van jonge meisjes.
In 1956 vond een naamswijziging plaats van de landelijke vereniging. De naam van de afdeling Haarlem veranderde in de Nederlandse Vereniging voor Jongeren 'Union', afdeling Haarlem. In 1963 werden nieuwe statuten opgesteld. De doelstellingen van de vereniging bleven hetzelfde. Een belangrijke taak werd het contact zoeken met jongeren, die zich in Haarlem en omstreken hadden gevestigd.
In 1957 werd in het Sterhuis (Nieuwe Gracht 102) een Maatschappelijk Advies en Inlichtingenbureau (M.A.I.-bureau) geopend. Dit bureau was gericht op allerlei inlichtingen op diverse gebieden, naar het voorbeeld van het M.A.I.-bureau dat in 1930 op het Centraal Station van Amsterdam was opgericht. Aangezien het bestuur van mening was dat het thuis hoorde op het station, werd in 1959 een modern M.A.I.-bureau geopend op het Stationsplein te Haarlem.
In 1972 werden de statuten opnieuw gewijzigd. De naam veranderde in Vereniging Union. De belangrijkste taken werden het stichten en instandhouden van woonhuizen, het instandhouden van een eetgelegenheid en het steunen van en contact houden met de stichting Maatschappelijk Advies- en Informatiebureau Haarlem, dat in hetzelfde jaar werd opgericht. Door financiële tekorten werden echter veel activiteiten afgestoten, zoals het Club- en Instuifwerk en de eettafel. Na een nieuwe statutenwijziging in 1978 werd de enige taak en doelstelling van de vereniging het stichten, instandhouden en/of beheren van woonhuizen ten behoeve van jongeren in Haarlem en omstreken.
De Vereniging Union werd in 1981 een stichting met de naam Stichting Union Haarlem. Het exploiteren van woonhuizen bleef de belangrijkste taak van de stichting. In de laatste statutenwijziging, in 2007, heeft de stichting zich tevens ten doel gesteld om financiële middelen te verlenen aan organisaties, die zich bezighouden met projecten ten behoeve van vrouwen en/of kinderen in nood.
De internationale Union en de Nederlandse tak zijn inmiddels opgeheven. De Stichting Union Haarlem is de enige afdeling die nog bestaat.
Uit de beginperiode van de Haarlemse afdeling is geen archief bewaard gebleven. Pas vanaf de jaren '30 begon het Union-werk meer structuur te krijgen en werd aan verslaglegging gedaan. In 1992 schonk mevrouw J.J.C. van Doorninck-van Hasselt, vice-presidente 1948-1957, presidente 1958-1982, het archief van de Vereniging Union over de periode 1933-1981 aan het Gemeentearchief Haarlem. In 1994 volgde een aanvulling via de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. Het archief dat een omvang had van 2 m. was ongeïnventariseerd. Een belangrijke aanvulling op het archief kwam in 2012. In dat jaar gaf het bestuur van de Stichting Union opdracht aan het Noord-Hollands Archief het gehele archief te inventariseren. Stukken betreffende landelijke organisaties, die behoorden tot het archief dat in 1992/94 werd geschonken, zijn overgedragen aan Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis te Amsterdam, waar het archief van de (landelijke) Union Federatie van Instellingen voor Maatschappelijk Advies en Informatie wordt beheerd.
Literatuur
- De Union afdeling Haarlem : 'Een veilige omgeving voor Meisjes' / A.E.C. Lindijer ( Haarlem, 2011)
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1932-2008
Omvang in meters:
1,95
Periode documenten:
(1889) 1932-2008
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 55.1 inv. nrs. 1-85. Inv. nr. 52 is pas vanaf 2085 openbaar. Zie ook het boek van Tony Lindijer, De Union afdeling Haarlem: 'een veilige omgeving voor meisjes', Haarlem 2011, in de bibliotheek van het Noord-Hollands Archief.
Gemeente:
Haarlem