Menu

Uw zoekacties: Algemene School voor Beroepsonderwijs De Tienerterp te Aalsmeer
1422 Algemene School voor Beroepsonderwijs De Tienerterp te Aalsmeer
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Vereniging Naai- en Knipschool te Aalsmeer is opgericht op 2 juni 1921 met het doel "lager nijverheidsonderwijs te doen verstrekken aan meisjes en vrouwen." De Naai- en Knipschool betrok in 1929 het door de gemeentearchitect ir. J.G. Wiebenga (1886-1974) in de stijl van het Nieuwe Bouwen ontworpen gebouw in de Hadleystraat 55 te Aalsmeer. In 1939 veranderde de naam in Nijverheidsschool voor Meisjes. Door verbreding van het onderwijs werd in 1972 de naam van de school: Algemene School voor Beroepsonderwijs De Tienerterp.
Volgens de statuten uit 1939 stelde de school zich ten doel het verstrekken van lager nijverheidsonderwijs aan meisjes en vrouwen op de grondslag en voortzetting van het algemeen vormend onderwijs. Door het inrichten en in stand houden van een dagschool en eventuele avondcursussen wilde zij dit doel bereiken. In de nieuwe statuten uit 1971 stond als doelstelling van de Algemene School voor Beroepsonderwijs het (instellen en) instandhouden van één of meer scholen voor beroepsonderwijs.
De school kreeg begin jaren tachtig van de 20e eeuw te maken met een daling van het aantal leerlingen. Het mislukken van pogingen te komen tot een fusie met andere scholen voor voortgezet onderwijs in Aalsmeer heeft geleid tot het besluit, aangenomen op de buitengewone algemene ledenvergadering van 17 december 1984, de school per 31 juli 1986 te sluiten.
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
8 Jaarverslagen, 1966-1967, 1969, 1971-1979, 1981-1984
1422 Algemene School voor Beroepsonderwijs De Tienerterp te Aalsmeer
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
8
Jaarverslagen, 1966-1967, 1969, 1971-1979, 1981-1984
Omvang:
1 pak
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1930-1986
Omvang in meters:
0,80
Periode documenten:
1930-1986 (1992)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-42. De school heette van 1922-1939 Naai- en Knipschool, van 1939-1972 Nijverheidsschool voor Meisjes en van 1972-1986 Algemene School voor Beroepsonderwijs De Tienerterp.
Gemeente:
Aalsmeer