Menu

Uw zoekacties: Opperdoes Alewijn, jhr. mr. P., te Hoorn, Collectie van
145 Opperdoes Alewijn, jhr. mr. P., te Hoorn, Collectie van
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Inleiding
1. Klapper op persoonsnamen, functionarissen en instellingen
145 Opperdoes Alewijn, jhr. mr. P., te Hoorn, Collectie van
1.
Klapper op persoonsnamen, functionarissen en instellingen
NB:
Het briefnummer is tussen haakjes geplaatst, het direct daaraan voorafgaande nummer is het inventarisnummer.
Akerlaken, D. van, lid van de Tweede Kamer, van de Prov. Staten van N.H. en van de gemeenteraad te Hoorn: 25 (3), 42 (10), 69 (68).
Akerlaken, P. van, burgemeester van Hoorn: 17 (22), 42 (14).
Alewijn, D.M., wethouder te Medemblik, broer van P. Opperdoes Alewijn: 33 (110.
Ameshoff, H., secretaris van de afdeling koophandel der maatschappij Felix Meritis: 17 (41, 43).
Ameshoff, P.J., lid van de algemene synodale commissie der Ned. Herv. Kerk: 76.
Amstelland, heemraden van: 69 (86).
Amsterdam, college van B. en W. van: 25 (9), 69 (63, 83).
Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij: 69 (59).
Asch van Wijck, A.M.C. van, rechter bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht: 33 (1A).
Asch van Wijck, H.N.F.J. van, neef van P. Opperdoes Alewijn: 76.
Backer, C., lid van de gemeenteraad te Amsterdam: 17 (28, 30).
Beeldende Kunsten, Raad van Bestuur der Koninklijke Akademie van: 80.
Binkhorst van Oudcarspel en in Koedijk, P., griffier van de rechtbank te Alkmaar: 33 (10).
Binnenlandse Zaken, Ministerie van: 17 (33-34, 37), 42 (4, 30), 55 (2, 38A, 41A), 69 (66, 96, 103- 104), 79, 86.
Bleiswijk, H.A. van, burgemeester van Enkhuizen: 25 (12, 13).
Bommel, C. van, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (12), 17 (38).
Boonacker, H., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (21).
Boot, C.H.B., burgemeester van Amsterdam: 17 (50).
Boreel van Hogelanden, W., minister van staat en oud-commissaris des Konings in Noord-Holland: 33 (2-3, 6, 8), 55 (25A).
Bosch van Drakestein, F.L.H.J., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (40).
Bosch Kemper, J. de, lid Prov. Staten van N.H.: 33 (14A, 15, 21, 49-50).
Bosse, P.P. van, minister van Financiën: 42 (5), 69 (19), 78.
Braat, P.K. , te Dordrecht: 4.
Brade, W.C., civiel-ingenieur te Amsterdam: 17 (31-32).
Braskamp, A.M., makelaar te Amsterdam: 17 (56).
Breebaart, K., lid Prov. Staten van N.H. en dijkgraaf van de Waard- en Groetpolder: 69 (28, 82).
Broers, J.C., hoogleraar medicijnen te Leiden: 2 (47).
Broers, R.H., te Medemblik: 2 (42).
Brouwer Ancher, Jan: 2 (46).
Bruyn Kops, J.L. de, lid van de Tweede Kamer: 69 (17), 83.
Buitenlandse Zaken, Ministerie van: 2 (1, 4).
Bull, A.J. de, hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant: 25 (4-8), 33 (9, 23, 43, 44A), 42 (9, 12-13), 69 (2, 8), 79, 87.
Buma, Age, lid van het comité voor de aanleg van de Noordhollandsch-Friesche spoorweg: 69 (77).
Bijleveld, F.P., burgemeester van Nijmegen: 33 (36).
Bijleveld van Serooskerken, J.F., lid van de vereniging van oud-leden van de Tweede Kamer: 33 (37).
Caatz, H.J., te 's-Gravenhage: 2 (50-52), 17 (12). 83.
Canneel (?): 83
Cohen Stuart, M., procureur te Alkmaar, secretaris van het comité voor de Westfriesche Spoorweg: 55 (1, 7, 11 , 18, 22, 24-25, 30, 32-33, 35, 37, 40-46, 51-52).
Commandeur, Jan, burgemeester van Wognum: 77.
Commissaris des Konings in Gelderland: 69 (88).
Commissaris des Konings in Groningen: 69 (57).
Commissaris des Konings in Noord-Holland: 69 (60).
Commissaris des Konings in Utrecht: 69 (52).
Conrad, J.F.W., hoofdingenieur van de Waterstaat in N.H.: 17 (6-8, 18-19, 36, 42), 52, 53, 69 (108).
Cordes, J.H., lid Prov, Staten van N.H.: 42 (8).
Diemont van Zuid-Schalkwijk, C., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (35).
Dieu Fontein Verschuer van Heilo, D.K. de, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (31).
Directe Belastingen, directeur der: 42 (16).
Doesburgh, H.G.J. van, predikant en voorzitter van de Synode van de Ned. Herv. Kerk: 76.
Dolleman, W.A., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (11).
Drechterland, dijkgraaf en hoofdingelanden van: 69 (61).
Egter van Wissenkerke, A.P.F., lid van de vereniging van oud-leden van de Tweede Kamer: 33 (39).
Enkhuizen, college van B. en W. van: 25 (13).
Enschedé, Johan, drukker te Haarlem: 69 (87).
Ewijck, D.J. van, Staatsraad-Gouverneur van Noord-Holland: 2 (9), 17 (11, 14, 20, 32A), 76.
Faber, J.G.A., schoolopziener van het Xde district: 42 (19, 25), 55 (8), 66.
Fagel, R., Nederlands gezant te Parijs: 2 (1, 3-4).
Faye de Brys, E., president van de commissie over het krankzinnigengesticht te Charenton (Fr.): 2 (4).
Ferras, G., inspecteur-generaal voor de krankzinnigengestichten in Frankrijk: 2 (5).
Flart , L. de, visser te Hoorn: 86.
Fock, C., commissaris des Konings in Zuid-Holland, voorzitter van de staatscommissie tot onderzoek van plannen voor de droogmaking der Zuiderzee: 69 (24, 29).
Frederik, hofmaarschalk van Z.K.H. Prins-: 69 (81).
Gaade, J.H., solliciteur te 's-Gravenhage: 17 (45, 47-48).
Galman, J., waterbouwkundige te Amsterdam: 17 (56), 55 (9-10, 34).
Gedeputeerde Staten van N.H.: 69 (97).
Geertsema, J.H., minister van Binnenlandse Zaken: 69 (50, 93).
Geer van Jutfaas, J.L.W. de, griffier van de Tweede Kamer: 2 (49).
Gerdenier, C., burgemeester van Medemblik: 17 (17), 42 (24), 69 (9), 77.
Gevers Deynoot, D.R., voorzitter van de commissie voor de wereldtentoonstelling te Londen: 79.
Gevers van Endegeest, D.Th., lid van de: 17 (49), 42 (1).
Tweede Kamer:
Goltstein, W. van, lid van de Tweede Kamer: 33 (5, 12-13, 47): 55 (29A).
Grobbee, H., hoofd-inspecteur der directe belastingen te Haarlem: 75
Grond-Krediet, Nederlandsche Maatschappij voor: 69 (16A).
Haarlem, college van B. en W. van: 69 (53).
Hall, F. van, minister van Financiën: 42 (6, 17).
Hartog, C., lid Prov. Staten van N.H.: 17 (37A).
Hartsen, Jacob, commissaris van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst: 74.
Hasselt, B. van, lid van het comité voor de West-Friesche spoorweg: 55 (3).
Heeckeren van Keil, W. van, directeur van het Kabinet des Konings: 69 (67).
Hendrik, secretaris van Z.K.H. Prins-: 8 (17), 69 (76: 80).
Heule, J.A., lid van de gemeenteraad te Hoorn: 33 (7).
Hiddema Jongsma, G., raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Friesland: 33 (30-31, 35).
Hoofd van Vreeland, J., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (16).
Hoorn, van, predikant te Hoorn: 69 (71).
Hoorn, college van B. en W. van: 69 (13).
Huët, A., leraar aan de Polytechnische School te Delft: 69 (16, 18, 20, 92).
Huidekoper, P., burgemeester van Amsterdam, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (37), 17 (1, 24).
Hulst van Keulen, G., drukker te Amsterdam: 69 (34-35, 39, 41-42, 44-49, 51).
Ingenieurs, Koninklijk Instituut van: 69 (10, 12, 85).
Insinger, A.F., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (13).
Ising, A., stenograaf bij de Staten-Generaal: 8 (5-6).
Jong, W.U. de, voorzitter van de vereniging "Schuttevaer" te Bolsward: 69 (100-102).
Justitie, Ministerie van: 83.
Keizer, P., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (23).
Kempenaar, J.M. de, 1e secretaris van de Algemene Kiesvereniging voor Nederland: 33 (41).
Kien, N.P.J., burgemeester van Utrecht en lid van de Tweede Kamer: 33 (42).
Kien, W.K., directeur-administrateur der Nieuwe Arnhemsche Courant: 8 (10-11).
Kluppel, J.A., lid Prov. Staten van N.H. en president van de rechtbank te Amsterdam: 2 (7, 25).
Kock, de, directeur van het Kabinet des Konings: 42 (3).
Koker, C., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (33).
Koning, C., burgemeester van Medemblik: 69 (72).
Koningh, J. de, dijkgraaf van Drechterland en wethouder te Enkhuizen: 33 (11), 55 (19-20).
Koorders, D., lid van de Tweede Kamer: 33 (19).
Koorn, J.T. , lid Prov. Staten van N.H.: 2 (28).
Kroon, T., president van de commissie tot oprichting ener maatschappij tot aanleg van de Noordhollandsch-Friesche spoorweg en lid van de commissie tot voorbereiding der feestelijke viering van 1 april 1872 (herdenking inname Brielle door de watergeuzen): 55 (29), 87.
Kruyf, E. de, oud-hoofdingenieur van de waterstaat in N.H.: 17 (26, 53).
Kun, L.J.A. van der, ingenieur van de waterstaat: 17 (44), 42 (2).
Lake, P., ingenieur van de waterstaat: 69 (27).
Lange van Wijngaarden, B.C. de, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (26).
Leeuw, J.C. de, dijkgraaf van de Anna Paulownapolder, lid van de staatscommissie tot onderzoek van de plannen voor droogmaking van de Zuiderzee: 69 (29A, 30-33, 36, 38, 40, 43, 75, 90-91, 95).
Leeuwen, D.F. van, officier van justitie te Alkmaar: 33 (22).
Leeuwen, G. van, oud-officier van justitie te Alkmaar: 33 (38).
Lennep, J. van, schrijver, advokaat en lid van de Tweede Kamer: 33 (18), 42 (7), 74, 86.
Lennep, P. van, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (30).
Levert, P.E., burgemeester van Hoogwoud: 77.
Linse, H., civiel-ingenieur te Dordrecht: 55 (5, 12, 15, 26-28, 38-39, 48, 50), 90.
Loon, W. van, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (17).
Maas Geesteranus, A.J.C., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (8).
Mallon, C., directeur van het oude mannenhuis te Bicêtre bij Parijs: 2 (4).
Masel, J.Z., secretaris-generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken: 2 (5).
Medemblik, burgemeester van: 17 (25), 25 (14).
Meerheke, J. van, advokaat te Utrecht: 8 (20), 25 (1-2).
Menso, H., burgemeester van Rhenen: 33 (32-34).
Mensonides, H., lid van de Tweede Kamer: 42 (28).
Meulen, J. van der, commissionair te Leeuwarden: 69 (4).
Meurs, C.Th. van, lid van de staatscommissie voor de aangelegenheden der staatsspoorwegen: 42 (21).
Michaëlis, N.Th., eerstaanwezend-ingenieur te Alkmaar: 42 (18).
Mogge Muilman, W.F., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (15).
Mouton, P.F.W., architekt te 's-Gravenhage: 55 (31).
Musschenbroek, J.W. van, lid van de gemeenteraad te Bennebroek: 33 (20).
Naamen van Scherpenzeel, P.J. van, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (38).
Nahuys, W.C.Th, van burgemeester van Zwolle: 69 (74).
Nap, C.M., lid van de vereniging van oud-leden der Tweede Kamer: 33 (29).
Nederlandsche Centraal-Spoorweg Maatschappij te Amsterdam: 55 (16), 87.
Nederlandsche Handel-Maatschappij: 8 (1, 3-4).
Noorder IJ- en Zeedijk, hoofdingelanden van: 69 (55, 84).
Nuyens, W.J.F., arts te Westwoud, emancipator der katholieken: 33 (16-17).
Opzoomer, C.W., hoogleraar wijsbegeerte te Utrecht: 83.
Oranje, adjudant van Z.K.H. de Prins van: 69 (79).
Orden, G. van, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (29).
Ortt, J.R.T., hoofdingenieur van de waterstaat in N.H.: 69 (56).
Oudermeulen, T. van der, president Nederlandsche Handel-Mij.: 8 (2), 45, 85.
Palhay, M., directeur van het krankzinnigengesticht te Charenton (Fr.): 2 (4).
Peeting, P., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (18).
Pels, Jan Dz., gemeenteraadslid te Wognum: 77.
Perk, A., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (41).
Pierson, A.C., ingenieur der gevangenissen: 17 (29), 88.
Pluilaart, P., president van het Metalen Kruis afd. Hoorn: 87.
Pont, P., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (39).
Post, C. van der, uitgever te Utrecht: 33 (42).
Purmerend, college van B. en W. van: 17 (21), 25 (10).
Quarles van Ufford, L.J., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (24).
Raak, familielid van P. Opperdoes Alewijn te Maastricht: 8 (21).
Rambuteau, C. de, prefect van de Seine: 2 (1, 3).
Rappard, W.L.F.C. van: 35.
Rau van Gameren, J., voorzitter van de Algemene Kiesvereniging voor Nederland: 33 (40).
Rendorp, F., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (20).
Renssen, A.G., secretaris der vereniging voor volksvermaken te Hoorn en tevens voorzitter van de kiesvereniging "Burgerplicht" aldaar: 33 (45-46, 48).
Robbee, N.J., arrondissements-directeur der directe belastingen te Amsterdam: 2 (44).
Roëll, H.H., commissaris des Konings in N.H.: 42 (15), 55 (17, 29B), 69 (109), 77.
Romunde, J.W. van, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (36).
Rooy, J.A. van, bouwkundige te Delft: 69 (58, 78).
Rijnland, dijkgraaf en heemraden van: 69 (89).
Rijxen Engelsman, H., gemeentesecretaris te Enkhuizen: 17 (35).
Sarraz, de la, ambtenaar Ministerie van Buitenlandse Zaken: 2 (2-3).
Savornin Lohman, S.M.S. de, rechter bij de arr. rechtbank te Alkmaar: 33 (22).
Schager- en Niedorper Koggen, dijkgraaf en heemraden van de: 69 (65).
Scholten van Aschat, W.J.C., provinciaal inspecteur der directe belastingen te Haarlem: 75.
Schuitemaker, J., uitgever van de Purmeren-der Courant: 33 (4).
Schuttevaer, W.J., oud-schipper, lid van de gemeenteraad te Zwolle: 69 (3, 11, 14-15, 69, 94, 99).
Serrurier, L.J.: 17 (3, 5, 9).
Simons, G., lid van de Raad van State, oud-minister van Binnenlandse Zaken: 17 (52), 33 (1).
Sligcher, A., wethouder te Monnickendam: 17 (23, 27), 69 (1).
Smit, H.J., burgemeester van Zaandam: 17 (46, 51, 55).
Staatsraad-Gouverneur van N.H.: 17 (2, 4, 10, 13), 77.
Staatsspoorwegen, commissie voor de: 42 (26).
Stadt, C. van de, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (29).
Steen, P.F. van den, gemeentesecretaris van Spanbroek: 77.
Stieltjes, J.T., ingenieur van de waterstaat: 69 (7A).
Straaten, H.P. van, te Wognum: 77.
Stralen, A. van, ambtenaar bij het provinciaal gouvernement van N.H.: 2 (53).
Stralen, S. van, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (27).
Swart, J.M., schoonvader van P. Opperdoes Alewijn: 55 (36).
Tets, G.F. van, lid Gedeputeerde Staten van N.H. , lid van de staatscommissie tot onderzoek van de plannen voor de drooglegging van de Zuiderzee: 69 (23, 25-26, 98, 105).
Tets van Goudriaan, D.A.W. van, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (6, 10).
Tideman Jz., B., predikant te Hoorn: 33 (51).
Timmers Verhoeven, H.P., predikant en secretaris der synode van de Ned. Herv. Kerk: 76.
Toorn, A.J.H. van der, lid Prov. Staten van N.H. en van de gemeenteraad te Amsterdam: 69 (73).
Toorn, A.M. van der, lid van de gemeenteraad te Amsterdam: 69 (5-7).
Tutein Nolthenius, P.M., lid van de Tweede Kamer: 42 (20, 22-23).
Tuyll van Serooskerken van Vleuten, E.L. van, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (22).
Tweede Kamer der Staten-Generaal, griffier der: 69 (106-107).
Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, dijkgraaf van: 69 (64).
Vegelin van Claerbergen, P.B.J., lid Prov. Staten van Friesland, lid van het comité voor de West- Friesche Spoorweg: 55 (21).
Vegt, J. van der, ingenieur van de waterstaat: 42 (27).
Veld, J. in 't, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (14).
Versteegh, G.J., lid van de gemeenteraad te Edam: 25 (11).
Vicq, W.C.J. de, lid van de gemeenteraad te Hoorn: 42 (29).
Vier Noorder Koggen, secretaris van de: 69 (70).
Vis, Dirk, lid Prov. Staten van N.H.: 17 (39-40).
Visser, P.C., officier van justitie te Haarlem: 8 (18).
Vladeracken, G.P. van, arrondissementsinspecteur der directe belastingen te Alkmaar: 2 (43).
Vlissingen, Paul van, directeur der Amsterdamsche Stoombootmaatschappij: 17 (54).
Voorthuysen Hz., E. van, advokaat te Oosterbeek: 78.
Vreede, G.W., hoogleraar juridische faculteit te Utrecht: 8 (7-8, 12), 33 (24-28).
Vries, G. de, lid van de Raad van State, voorzitter van de staatscommissie tot onderzoek van de plannen voor de drooglegging van de Zuiderzee: 69 (21-22).
Vries, S. de, burgemeester van Purmerend: 17 (15-16).
Vrolik, A., voorzitter van commissarissen van de Nederlandsche Handel-Mij.: 8 (9, 19).
Waard en Groet, polderbestuur van de: 69 (54).
Weldijk, M.H., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (31).
Wessem, J.C. van, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (29).
Westervoudt, F.Th., lid Gedeputeerde Staten van N.H.: 17 (57).
Willink, Ananias, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (34).
Willink, W., lid Prov. Staten van N.H.: 2 (19).
Wouda, H.C., lid Prov. Staten van Friesland, burgemeester van Sneek, voorzitter van het comité voor de West-Friesche Spoorweg: 55 (4, 6, 13-14, 23, 45A, 47, 49, 53).
Zijp, Klaas, lid Prov. Staten van N.H.: 2 (32).
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1835-1875
Omvang in meters:
0,75
Periode documenten:
1835-1875
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 145 inv. nrs. 1-90. Index op persoonsnamen, functionarissen en instellingen in de ingekomen stukken (met verwijzing naar het inv. nr. en tussen haakjes het briefnr.) in de inventaris. De collectie heeft met name betrekking op zaken, waarvoor jhr. mr. P. Opperdoes Alewijn zich als lid van de Provinciale Staten (1840-1875) heeft ingezet. Vooral de ontsluiting van het toen nog zeer geïsoleerd liggende West-Friesland door middel van spoorwegen en een brugverbinding over het IJ bij Amsterdam ging hem ter harte.
Gemeente:
Provincie Noord-Holland