Menu

Uw zoekacties: Familie Van Sypesteyn te Haarlem
1614 Familie Van Sypesteyn te Haarlem
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
1614 Familie Van Sypesteyn te Haarlem
1.
Inleiding
Het familie-archief Van Sypesteyn is eigendom van de Van Sypesteyn Stichting, opgericht door wijlen jhr C.H.C.A. van Sypesteyn, bij akte, verleden op 16 mei 1902 voor notaris P.C.L. Eikendal te 's-Gravenhage.
Artikel 3 van de toenmalige statuten stelt als doel van de Stichting "het bijeenbrengen, het in stand- en bijeenhouden en het uitbreiden van het archief, de familieportretten, de familiewapens en kostbaarheden en zeldzaamheden en alle andere zaken, betrekking hebbende op, afkomstig van, verbonden aan of behorende bij het geslacht Van Sypesteyn, een en ander in ruimen zin. De Stichter, thans laatste mannelijke afstammeling van het geslacht Van Sypesteyn, wenscht door deze Stichting den naam van het geslacht in eere te houden".
Artikel 3 van de statuten van 1926 stelt als doel van de Stichting "het in stand houden, het verzorgen, het uitbreiden en het in het openbaar ter bezichtiging stellen van een verzameling voorwerpen van kunst en kunstnijverheid, bijeengebracht door de stichter, wijlen de Heer Jonkheer Catharinus Henri Cornelis Ascanius van Sypesteyn, benevens het bewaren en verzorgen van archief- en herinneringsstukken betreffende het geslacht van den stichter en aanverwante geslachten".
De kunstverzameling en het archief werden door de stichter ondergebracht in het door hem herbouwde kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht, dat hem ook tot woning diende en dat op 27 februari 1937, bij overlijden van de stichter in eigendom is overgegaan aan de Stichting.
Bij testament van 4 maart 1930, voor notaris G.J. van Gendt te 's-Gravenhage verleden, had jhr C.H.C.A. van Sypesteyn de Stichting tot enig erfgenaam benoemd en ten aanzien van het familie-archief bepaald, dat dit gedurende vijfentwintig jaren na zijn overlijden niet ter inzage van het publiek mocht worden gesteld.
Toen deze termijn verstreken was, heeft het Stichtingsbestuur, teneinde de bekendheid van het archief te vergroten en de raadpleging te vergemakkelijken, besloten tot de samenstelling en uitgave van een nieuwe inventaris, ter vervanging van de omstreeks 1844 gemaakte chronologische beschrijving.
Een groot aantal stukken, nadien ingekomen of verworven, ook van oudere datum dan 1844, werd in de nieuwe inventaris opgenomen.
De chronologische indeling van 1844 is in deze inventaris niet gehandhaafd. Om het terugvinden van in de oude inventaris genoemde stukken te vergemakkelijken, is een concordans gemaakt, waarbuiten uit de aard der zaak de later verworven stukken vallen.
Naast het eigenlijke familie-archief staat dat van de Stichting, waaronder alle stukken begrepen zijn betreffende bestuur en administratie van de Stichting en de kunstverzameling. Deze stukken zijn niet in deze inventaris opgenomen.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1437-1937
Omvang in meters:
14,25
Periode documenten:
1437-1937
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-1676. Inv.nrs. 177, 183-184, 188-191, 211-213, 224, 340, 375, 444, 787, 793, 960, 962-963, 966-979, 982-985, 989, 991, 999-1000, 1002, 1174, 1199, 1203-1204, 1206, 1210-1211, 1216-1220, 1222-1223, 1291, 1485, 1489-1490, 1492-1493, 1496-1499,1510, 1526, 1575-1577, 1579, 1582, 1584-1586, 1620 aanvragen op het nummer waarnaar in het N.B. verwezen wordt. Regestenlijst, genealogieën, index op persoonsnamen en index op plaatsnamen in de inventaris. Inv.nr. 733a is kwetsbaar en alleen onder toezicht te raadplegen. Inv.nrs. 281, 864-865, 1262, 1431, 1590 en 1643 ontbreken. In de Atlas van het Noord-Hollands Archief zijn geplaatst: uit inv.nr. 292 (potloodtekening familieportret Jacques Martini (1580-1650) naar Mijtens, 1647 [19e eeuw], inv.nr. 801, inv.nr. 1481, inv.nr. 1537.
Gemeente:
Haarlem