Menu

Uw zoekacties: Familie Van Sypesteyn te Haarlem
1614 Familie Van Sypesteyn te Haarlem
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Inventaris
2.1. Eerste hoofdafdeling
2.1.1. Stukken van persoonlijke aard
2.1.1.2. Stukken betreffende het geslacht Van Sypesteyn
2.1.1.2.2. Van Sypesteyn
2.1.1.2.2.53. Jhr Jan Willem van Sypesteyn, CA. VII zn. (1816-1866) en jkvr Adriana Willemina van Vredenburch (1824-1910)
686 Brieven aan jhr J.W. van Sypesteyn van H.J.S. Haesebroeck over mogelijke overname van een suikerfabriek, 1851
1614 Familie Van Sypesteyn te Haarlem
2. Inventaris
2.1. Eerste hoofdafdeling
2.1.1. Stukken van persoonlijke aard
2.1.1.2. Stukken betreffende het geslacht Van Sypesteyn
2.1.1.2.2. Van Sypesteyn
2.1.1.2.2.53. Jhr Jan Willem van Sypesteyn, CA. VII zn. (1816-1866) en jkvr Adriana Willemina van Vredenburch (1824-1910)
686
Brieven aan jhr J.W. van Sypesteyn van H.J.S. Haesebroeck over mogelijke overname van een suikerfabriek, 1851
Omvang:
4 stukken
709 Stukken betreffende het lidmaatschap van jhr J.W. van Sypesteyn van genootschappen, verenigingen, commissies en raden en zijn deelname aan tentoonstellingen en feestvieringen, 1852-1865. 28 omslagen en een doos (bij omslag 19).
(1. Kon. Instituut van Ingenieurs te 's-Gravenhage, 1852.-2. Mij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1852.-3. Prov. Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1851.-4. Biographisch Woordenboek van Van der Aa, 1852.-5. Topografische kaart van Java door dr. J. Junghuhn, 1852.-6. Oprichting van een standbeeld voor Johan de Witt, 1852, 1853.-7. Ver. tot Onderlinge Oefening in het voeren van debatten te 's-Gravenhage, 1853.-8. Bouw van een concertzaal te 's-Gravenhage, 1853.-9. Raad van Bestuur van de Tekenacademie te 's-Gravenhage, 1856.-10. Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden, 1858.-11. Hist. Genootschap te Utrecht (bedankt).-12. Broederschap van de aloude Rhetorijkkamer te Haarlem, 1859.-13. Kon. Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam (bedankt), 1860.-14. Zeeuws Genootschap der Wetenschappen te Middelburg, 1860.-15. Oprichting van een standbeeld voor Joost van den Vondel, 1860.-16. Gilde van St. Hubert te Haarlem, 1861.-17. Kiesvereniging "Vaderland en Koning" te 's-Gravenhage, 1860.-18. Tentoonstelling van Oudheden te Delft, 1863.-19. Oprichting van een Nationaal Gedenkteken te 's-Gravenhage, 1863.-20. Verzameling van Geschied- en Oudheidkundige Voorwerpen op het Raadhuis te 's-Gravenhage, 1863.-21 Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te 's-Gravenhage, 1863.-22. Verbouwing van de Sociëteit op het Plein te 's-Gravenhage, 1863.-23. Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg, 1863.-24. Het achtste Ned. Taal- en letterkundig Congres te Rotterdam, 1865.-25. Het 215-jarig Bestaan van de Utrechtse Hogeschool, 1851.-26. Viering van het 25-jarig Bestaan van het Kon. Instituut voor de Marine te Medemblik, 1854.-27. Onthulling van de Gedenknaald te Scheveningen, 1865.-2 i
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1437-1937
Omvang in meters:
14,25
Periode documenten:
1437-1937
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-1676. Inv.nrs. 177, 183-184, 188-191, 211-213, 224, 340, 375, 444, 787, 793, 960, 962-963, 966-979, 982-985, 989, 991, 999-1000, 1002, 1174, 1199, 1203-1204, 1206, 1210-1211, 1216-1220, 1222-1223, 1291, 1485, 1489-1490, 1492-1493, 1496-1499,1510, 1526, 1575-1577, 1579, 1582, 1584-1586, 1620 aanvragen op het nummer waarnaar in het N.B. verwezen wordt. Regestenlijst, genealogieën, index op persoonsnamen en index op plaatsnamen in de inventaris. Inv.nr. 733a is kwetsbaar en alleen onder toezicht te raadplegen. Inv.nrs. 281, 864-865, 1262, 1431, 1590 en 1643 ontbreken. In de Atlas van het Noord-Hollands Archief zijn geplaatst: uit inv.nr. 292 (potloodtekening familieportret Jacques Martini (1580-1650) naar Mijtens, 1647 [19e eeuw], inv.nr. 801, inv.nr. 1481, inv.nr. 1537.
Gemeente:
Haarlem