Menu

Uw zoekacties: Hornmeerpolder onder Aalsmeer

1747 Hornmeerpolder onder Aalsmeer

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De droogmaking van het Horn- of Geilmeer is geschied krachtens octrooi van 4 mei 1657, verleend aan de dijkgraaf en ingelanden van de Stommeerpolder.
De polder is gelegen in de Gemeente Aalsmeer, en wordt begrensd door de dijken langs de Oosteinderpoelpolder en langs de Westeinderplas, die door een kade langs de Legmeerdijk verenigd zijn. In het noordwesten, waar de Hornmeerpolder grenst aan de Stommeerpolder werd de grens gevormd door de zuidoostelijke kade van de Stommeerpolder die echter nagenoeg op maaihoogte lag.
Voorheen behoorde de gehele polder toe aan slechts een familie. Zo was rond 1870 de familie Korthals eigenaar. Naderhand is echter het eigendom over anderen verdeeld geraakt, zodat het gewenst was dat de polder onder één bestuur kwam. Bij besluit der Staten van 17 december 1919 werd het bestuur gereglementeerd. Met de Stommeerpolder bestonden meerdere overeenkomsten op het gebied van bemaling en onderhoud van de gemeenschappelijke kade.
De bemaling geschiedde voorheen door een stoom-, en later door een ruwoliegemaal, dat in de jaren 1966-1969 werd vervangen door een nieuw elektrisch gemaal voor de gezamenlijke bemaling van de Hornmeer- en de Stommeerpolder. Per 1 januari 1969 werden deze beide polders verenigd.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1898-1969
Omvang in meters:
0,80
Periode documenten:
1898-1969
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-43. Zie ook stukken in het archief van het Ambachtsbestuur van Aalsmeer, (1549) 1567-1811 (1830).
Gemeente:
Hoogheemraadschap van Rijnland, district Noord