Menu

Uw zoekacties: Dienst Openbare Werken te Beverwijk
1930 Dienst Openbare Werken te Beverwijk
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Het ontstaan, de ontwikkeling en de opheffing van de dienst
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de inventarisatie
Inventaris
4. Bijlagen
4.2. Bijlage II: Lijst van bestekken, welke opgemaakt zijn door de Dienst Openbare Werken
1930 Dienst Openbare Werken te Beverwijk
Inventaris
4. Bijlagen
4.2.
Bijlage II: Lijst van bestekken, welke opgemaakt zijn door de Dienst Openbare Werken
NB:
* = Deze bestekken zijn niet gevonden in het archief.
V.V.V.= voor vernietiging vatbaar
Nummer is besteksnummer
1937-. Het maken van bestrating op fundering en een gewapend betonnen keermuur in de Ogtropweg en Hoogeweg; Inventarisnummer: 601
1937-. Het bouwen van een huishoudschool en verbouwen van de nijverheidsschool aan de C.H. Moensstraat; Inventarisnummer: 346
1938-1. Riolering Velserweg; Inventarisnummer: *
1938-2. Het maken en wegbreken van rioleringen in de Wijkermeerweg, in de gemeenteterreinen aan de Wijkermeerweg en gedeeltelijk in de Bloksteeg; Inventarisnummer: 934.
1938-3. Het maken en wegbreken van rioleringen in de Meerstraat en in een gedeelte van de Zeestraat; Inventarisnummer: 935
1939. Het verbouwen en uitbreiden van een perceel aan de Breestraat 41; Inventarisnummer: 159.
1939-4. Het maken en wegbreken van rioleringen in de Adrichemstraat, Meeresteinstraat, Meeresteinplein, Bloksteeg, gedeelte Breestraat (tussen Bloksteeg en Peperstraat), Peperstraat, gedeelte Kerkstraat (tussen Peperstraat en Torenstraat), Torenstraat, Arendsweg, Galgenweg, gedeelte Groote Houtweg (vanaf de Galgenweg tot Alkmaarscheweg), gedeelte Gladiolenlaan (vanaf Arendsweg tot Narcissenweg) en de Narcissenweg; Inventarisnummer: 936.
1939-5. Het maken en wegbreken van rioleringen in de Vondellaan, Duinwijklaan en in de Alkmaarscheweg, vanaf het Meeresteinplein tot de Maerten van Heemskerckstraat; Inventarisnummer: 937.
1946-6. Het maken en wegbreken van rioleringen in de Grensstraat, Dierluststraat, gedeelte Kerkstraat (tussen Alkmaarscheweg en Grensstraat), Groote Houtweg (vanaf Heemskerkerweg tot de Galgenweg), Hoflanderweg (vanaf Alkmaarscheweg tot de Munnikenweg), Munnikenweg, Reguliersstraat, Reguliersdwarsstraat, Wolff- en Dekenstraat en Munnikenweide en het maken van terreinophogingen, klinkerbestratingen en tegeltrottoirs op de Munnikenweide; Inventarisnummer: 938.
1946-8. Het verrichten van grond- en ophogingswerken, op een terrein, bestemd voor een gedeelte Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Bankenlaan, alsmede het afzoden van teelgrond in de onmiddellijke nabijheid; Inventarisnummer: 879.
1946-9. Bouw van 25 arbeiderswoningen aan de Munnikenweg 67 tot en met 91; Inventarisnummer: 203
1948-10. Het maken en wegbreken van rioleringen in de Creutzberglaan, gedeelte Tulpenlaan, Bankenlaan, gedeelte Gladiolenlaan, Heemskerkerweg, het vernieuwen, schoonmaken en het rioleren van open gedeelte van het beekriool in de Noorderwijkweg-Populierenlaan en Groenelaan, benevens het weer dichtstraten en beharden van die weggedeelten waar geen bestrating aanwezig is; Inventarisnummer: 939.
1948-10 B . Aanvullen bestek beekriool Beeckzanglaan; Inventarisnummer: 939
1949-11. Riolering en aanleg noodstraten Munnikenweide; Inventarisnummer: *
1949. Het maken van kleedkamers, wasgelegenheid enz. achter de Julianaschool aan de Akerendamlaan; Inventarisnummer: 311.
1949-12. Het maken en wegbreken van rioleringen en een beekriool in het uitbreidingsplan Munnikenweide, omvattende de straten: H. Mandeweg, Oranjestraat, Nassaustraat, Kroonstraat, Beatrixstraat, Irenestraat, Margrietstraat, Marijkestraat, Beyneslaan, Vennelaan, Zweedselaan en de Brink; Inventarisnummer: 941.
1950-13. Stadsriolering in voorbereiding, zie bestek 1954-32
1950-14. Het maken en verwijderen van rioleringen in het uitbreidingsplan Laan van Kanaän (wijk I); Inventarisnummer: 942.
1950-14a. Riolering en noodstraten uitbreidingsplan Oostertuinen; Inventarisnummer: *
1950-15. Het maken van een riool met trottoir in de oostzijde van de Alkmaarseweg, gelegen tussen de Hoflanderweg en de Maerten van Heemskerckstraat; Inventarisnummer: 901.
1950-16. Het verrichten van straat- en tegelwerk in de Kuikensweg; Inventarisnummer: 622
1950-17. Bouwen van 51 woningen op een terrein gelegen in Wijk I ten noorden van de Laan van Kanaän en ten westen van de Grote Houtweg; Inventarisnummer: 211
1950-18. Het bouwen van een garage op een terrein gelegen aan de Havenstraat; Inventarisnummer: 64
1950-19. Het uitbreken, herstraten van bestaande en het maken van nieuwe wegen te Wijk aan Zee; Inventarisnummer: 571.
1951-20. Bouw van 4 woningen + kapsalon; bouw van 5 woningen + melkwinkel; Inventarisnummer: *
1952-21. Uitbreiding openbaar slachthuis; Inventarisnummer: *
1952-22. Het bouwen van twee dienstwoningen bij de waterzuiveringsinstallatie aan de Wijkermeerweg; Inventarisnummer: 188-190
1951-23. Verbouwing dienstwoning Velserweg 4a; Inventarisnummer: 184
1951-24. Het wegbreken en maken van rioleringen in de Wijkermeerweg, de Pijpkade, de Havenstraat en de Slachthuiskade; Inventarisnummer: 943
1952-25. Het verwijderen van de geniesluis gelegen in het Zijkanaal A; Inventarisnummer: 735
1952-26. Het slopen van bestaande voortuinafscheidingen en het maken van nieuwe voortuinhekken aan de Groenelaan; Inventarisnummer: 631
1952-27. Het leggen van rioleringen in het uitbreidingsplan Laan van Kanaän (wijk I); Inventarisnummer: 902
1953-28. Het rioleren van de sloot langs de Kanaalweg; Inventarisnummer: 903
1953-29. Het verrichten van grondwerken en het maken van straten op gronden gelegen ten westen van de Relweg en ten noorden van de Verlengde Voorstraat; Inventarisnummer: 571.
1953-30. Het veranderen van het kantoor der 3e afdeling (bevolking) op een terrein gelegen aan de Velserweg 2; Inventarisnummer: 144
1954-31. De uitvoering van rioleringswerken, het maken van een pompgebouw in het uitbreidingsplan Arendsweg-Zuid; Inventarisnummer: 904-905
1954-32. Het leggen van nieuwe en het opbreken van bestaande rioleringen in de C.H. Moensstraat, Koolstraat, Moensplein, Kloosterstraat, Patersweg, Lijsterbeslaan, Acacialaan, Noordwijkerweg, Iepenlaan, Korte Boeweg, Jan Vermeyenstraat, Willem Pastoorstraat, Thomas Wijckstraat, Korte Graafstraat en in een gedeelte van de Populierenlaan, Hendrik Mandeweg, Breestraat en Koningstraat; Inventarisnummer: 944
1954-33. Het aanbrengen van een bitumineuze deklaag op de bestaande verharding van de Zeestraat tussen de Warande en de Julianaweg; Inventarisnummer: 636
1954-35. Verbouwing dienstwoning Vondellaan 106; Inventarisnummer: *
1954-36. Het uitvoeren van rioleringswerken en het persen van twee rioolgedeelten door de spoorbaan Haarlem-Uitgeest, een en ander gelegen tussen de Meerstraat en de Buitenhaven; Inventarisnummer: 906
1956-36a. Het maken van een riool langs de Spoorsingel en het maken van een duiker door de Spoorsingel; Inventarisnummer: 908.
1954-37. Het kopen van 184 populieren en 29 acacia's op stam staande resp. langs de Nieuwe Weg, de Hendrik Burgerstraat en de Stumphiusstraat; Inventarisnummer: 693
1955-38. Het maken van een rijwielpad en een voetpad langs de zuidzijde van de Zeestraat tussen de Warande en de Julianaweg; Inventarisnummer: 643
1955-39. Het bouwen van een postkantoor met bovenwoning aan de Zeecroft 1 en 1a; Inventarisnummer: 385
1955-40. Aanleggen van nieuwe straten in het uitbreidingsplan Grote Houtweg bij de Alkmaarseweg; Inventarisnummer: 639
1955-41. Verwijderen en het aanbrengen van circa 500 m afrastering langs het duinpad gelegen tussen de Relweg en de Zwaanstraat; Inventarisnummer: *
1955-42. Het graven c.q. verruimen van sloten rond het toekomstige sportcomplex "Adrichem"; Inventarisnummer: 809
1955-43. Herstraten van de Wilgenhoflaan en Florastraat; Inventarisnummer: 639
1955-44. Het uitbreiden van het kantoor Sociale Zaken aan de Zeestraat; Inventarisnummer: 145.
1955-45. Het verrichten van bestratingswerkzaamheden gedurende het tijdvak van 1-9-1955 tot 01-01-1956; Inventarisnummer: 646
1955-46. V.V.V.-kantoortje, Julianaplein te Wijk aan Zee; Inventarisnummer: 380
1955-47. Sanering gemeentelijk opslagterrein aan de C.H. Moenstraat; Inventarisnummer: *
1956-48. Verbouwing Julianaschool; Inventarisnummer: *
1956-49. Uitvoering van rioleringswerken in het uitbreidingsplan Warande; Inventarisnummer: 909
1956-50. Het kopen van 5 iepen, 8 beuken, 2 essen, 1 eik en 1 esdoorn, aanwezig in het park Scheijbeeck, alsmede 2 beuken staande langs de Zeestraat en 4 kastanjes, staande langs de Westerhoutweg; Inventarisnummer: 693
1956-51. Technisch bestek dienstgebouw Openbare Werken NIET DOORGEGAAN
1956-52. Het leggen van twee afvoerleidingen door de Sint Aagtendijk en het zandlichaam van rijksweg nr. 9; Inventarisnummer: 907
1956-53. Het verrichten van grond- en straatwerken voor de aanleg van een toegangsweg en hulpstraten t.b.v. het uitbreidingsplan Oosterwijk; Inventarisnummer: 557
1957-54. Het uitvoeren van rioleringswerken t.b.v. het uitbreidingsplan Oosterwijk (1e fase); Inventarisnummer: 911
1957-55. Het verrichten van bestratingswerkzaamheden gedurende het jaar 1957; Inventarisnummer: 646
1957-56. Het aanleggen van transportriool, vanaf de rioolwaterzuiveringsinrichting aan de Wijkermeerweg tot de grens van de gemeente Heemskerk en het persen van twee rioolgedeelten door de spoorbaan Haarlem-Uitgeest; Inventarisnummer: 910
1957-57. Het maken van twee beschoeiingen van stalen damplanken, resp. aan de noordoostzijde en aan de noordwestzijde van de Pijp; Inventarisnummer: 739
1957-58. Het kopen van 51 bomen, staande in: het park Scheybeeck, de Hoflanderweg, de Wijkermeerweg, de Akerendamlaan, de Beecksanghlaan, de Zeestraat en een terrein nabij de Hendrik Mandeweg; Inventarisnummer: 693
1957-59. Het verrichten van grond- en bijkomende werken t.b.v. het graven van een singel in het uitbreidingsplan Oosterwijk; Inventarisnummer: 557
1957-60. Het bouwen van een winkel-woonhuis met boven- 241-243 woning schuren en garage en acht autoboxen aan de Graaf Florislaan en Graaf Janstraat
1957-61. De uitvoering van rioleringswerken in het uitbreidingsplan Warande, 2e fase; Inventarisnummer: 909
1957-62. Het verrichten van grond- en bestratingswerken t.b.v. de aanleg van hulpstraten, 2e gedeelte, in het uitbreidingsplan Oosterwijk; Inventarisnummer: 557
1957-63. Het maken van een hoofdtoegangshek met kaart- verkoop, boxen, controledoorgangen op het sportpark "Adrichem"; Inventarisnummer: 821.
1957-64. Het verrichten van grond- en straatwerken t.b.v. verlenging van de Pijpkade; Inventarisnummer: 649
1958-65. Het maken van een wegfundering in de Baljuwslaan, de Zonnebloemlaan, Plantage en de Bosweg; Inventarisnummer: 547
1958-66. Het verrichten van grond- en straatwerken t.b.v. de aanleg van het Meerplein en een gedeelte van de Spoorsingel; Inventarisnummer: 650
1958-67. Het verrichten van bestratingswerkzaamheden gedurende het tijdvak 1-4-1958 tot 1-1-1959; Inventarisnummer: 646
1958-68. Leggen van een vloerbedekking in openbare ULO aan de Plantage; Inventarisnummer: V.V.V.
1958-69. Het verrichten van bestratingswerkzaamheden in het uitbreidingsplan Oosterwijk; Inventarisnummer: 557
1958-70. Het maken van een vijver met bijkomende grond- en straatwerk in het uitbreidingsplan Warande; Inventarisnummer: 699
1958-71. Het maken van een wegfundering in de Laan van Blois, de Varenhof, de Zonnebloemlaan, de Vinkenbaan en de Plantage; Inventarisnummer: 567
1958-72. Het uitvoeren van riolerings- en waterbeheersingswerken in het uitbreidingsplan Meerestein (1e fase); Inventarisnummer: 914
1958-73. Het verbouwen van de Julianaschool aan de Akerendamlaan; daarmee samenhangend het leveren en plaatsen van 6 nood-schoollokalen op een terrein aan de Prins Bernhardlaan en tenslotte het verplaatsen van deze noodlokalen naar een terrein in het uitbreidingsplan Oosterwijk nabij de Hoflanderweg; Inventarisnummer: 312-313
1958-74. Het kopen van 28 iepen; Inventarisnummer: 693
1958-75. Bouw schietlokaal gelegen op de binnentuin van het politiebureau aan de Breestraat 39; Inventarisnummer: 161
1958-76. Bouw van 122 woningen en 12 autoboxen op een terrein gelegen in het uitbreidingsplan Meerestein; Inventarisnummer: 432-433.
1959-77. Het bouwen van zes noodschoollokalen op een terrein aan de IJsselstraat in het uitbreidingsplan Oosterwijk; Inventarisnummer: 352
1959-78. Het leggen van nieuwe en het opbreken van bestaande riolen in een gedeelte van de Jan Alsweg, de Graafwijkstraat, de Beeckzanglaan en de Akerendamlaan; Inventarisnummer: 950
1959-79. Het kopen van 14 iepen in twee partijen staande aan de Vondellaan en de Halve Maan; Inventarisnummer: 693
1959-80. Glas-, schilder- en behangwerk van 122 nieuw te bouwen woningen en 12 autoboxen in het uitbreidingsplan Meerestein; Inventarisnummer: V.V.V.
1959-81. Het uitvoeren van riolerings- en waterbeheersingswerken in het uitbreidingsplan Meerestein (2e fase); Inventarisnummer: 915
1959-82. Het kopen van 28 iepen, staande aan de Wijkermeerweg; Inventarisnummer: 693
1959-83. Bouwen van een 6-klassige openbare school in Meerestein; Inventarisnummer: *
1959-84. Het bouwen van zes noodschoollokalen op een terrein aan de Waalstraat in het uitbreidingsplan Oosterwijk; Inventarisnummer: 465
1959-85. Het bouwen van een houten noodschool op een terrein aan de Brink; Inventarisnummer: 493
1959-86. Het bouwen van een zeven-klassige prefab-school in het uitbreidingsplan Oosterwijk; Inventarisnummer: 307
1959-87. Het uitvoeren van riool in het Stationsplein; Inventarisnummer: 917
1959-88. Het verrichten van grond- en straatwerken en het maken van wegfunderingen met asfaltbetondeklagen vanwege de aanleg van het Stationsplein; Inventarisnummer: 651-652
1959-89. Bouw van een woning aan de Creutzberglaan; Inventarisnummer: 431
1959-90. Het uitvoeren van de 1e fase van het rioleringsplan voor Wijk aan Zee; Inventarisnummer: 918
1959-91. Onbekend
1959-92. Het kopen van 43 iepen, 9 eiken en 4 beuken; Inventarisnummer: 693
1959-93. Glas-, schilder- en behangwerk 32 woningen in Oosterwijk aan de Italiëlaan
1959-94. Het maken van wegfunderingen met bijkomende grond- en straatwerken t.b.v. de aanleg van de Laan der Nederlanden, de Plesmanweg, de Blériotlaan, de Olieslagerslaan en de Van Riemsdijklaan gelegen in het uitbreidingsplan Meerestein; Inventarisnummer: 555
1959-95. Het maken van 6 speelplaatsen met zandbakken in uitbreidingsplan Oosterwijk; Inventarisnummer: *
1960-96. Het uitvoeren van de 2e fase van het rioleringsplan voor Wijk aan Zee; Inventarisnummer: 922
1960-97. Het verrichten van grond- en straatwerken t.b.v. de aanleg van de Spoorsingel gelegen tussen de Kerkbeeklaan en de Laan der Nederlanden; Inventarisnummer: 653
1960-98. Het opruimen van 2 half-vergane houten scheepswrakken (botters), gelegen in de Ringvaart te Beverwijk; Inventarisnummer: *
1960-99. Het maken van een gemaal t.b.v. de waterbeheersing nabij de Sint Aagtendijk; Inventarisnummer: 773
1960-100. Het ontgraven en slopen van verdedigingswerken gelegen aan de westzijde van de Creutzberglaan, nabij de begraafplaats Duinrust; Inventarisnummer: 583-584
1960-101. Gedeeltelijk opbreken van bestaande en leggen van nieuwe riolering in Albert van Saksenstraat, Beeckzanglaan, Scheybeecklaan, de Visscherstraat en Wilhelminastraat; Inventarisnummer: *
1960-102 b . Het bouwen van een semi-permanent schoolgebouw bij de r.-k. lagere technische school "St. Eloy" aan de Brink; Inventarisnummer: 486
1960-103. Het bouwen van een werkplaats, een kantine en magazijn bij de rioolwaterzuiveringsinrichting aan de Wijkermeerweg (NIET DOORGEGAAN)
1960-104. Het bouwen van een houten noodschool t.b.v. het christelijk v.g.l.o. gelegen aan de Laan der Nederlanden in het uitbreidingsplan Oosterwijk; Inventarisnummer: 490-491
1960-105. Het bouwen van drie noodschoollokalen op een terrein bij de r.-k. v.g.l.o. noodschool aan de Brink; Inventarisnummer: 480
1960-106. Het verrichten van grondwerken vanwege de aanleg van een baggerdepot op een terrein gelegen ten noorden van de Sint Aagtendijk; Inventarisnummer: 744
1960-107. Het maken van een afvoer voor de nooduitlaten 11 en 12 en de Oosterbeek; Inventarisnummer: 923
1960-108. Het verrichten van grond- en straatwerk, het leggen van riolering en het maken van een wegfundering t.b.v. de aanleg van de Spoorsingel, tussen het Stationsplein en de Pijptunnel; Inventarisnummer: 655
1960-109. Het uitvoeren van baggerwerk met opspuitingswerken t.b.v. de profielverbetering van de Pijp en het Zijkanaal A; Inventarisnummer: 745
1960-111. Bouwen van 32 etagewoningen en 8 autoboxen aan de Italiëlaan 1 t/m 79; Inventarisnummer: 250
1961-112. Het ontgraven van een wegcunet en afgraven van terreinen tussen de Pijpkade en de Wijkermeerweg en ophoging van een terrein aan de Industrieweg; Inventarisnummer: *
1961-113. Het laden, vervoeren en verwerken van duinzand t.b.v. de ophoging van een gedeelte industrieterrein, gelegen tussen de Industrieweg en polder de Buitenlanden; Inventarisnummer: 578
1961-114. Het ontgraven en vervoeren van grond t.b.v. het maken van een wegcunet en het bouwrijpmaken van terreinen in het industrieplan de Pijp; Inventarisnummer: 578
1961-115. Het onderhouden van plantsoenen in uitbreidingsplan Oosterwijk binnen de begrenzing Waalstraat, Belgiëlaan, Merwedestraat en Laan der Nederlanden. (NIET DOORGEGAAN)
1961-116. Het bouwen van een standaardschool t.b.v. het gewoon lager onderwijs gelegen aan de Belgiëlaan; Inventarisnummer: 317-318
1961-117. Het maken van circa 450 m' beschoeiing van stalen damwand langs de Pijp; Inventarisnummer: 746
1961-118. Het bouwen van een semi-permanent schoolgebouw bij de r.-k. lagere technische school "St. Eloy" aan de Brink; Inventarisnummer: 486
1961-119. Het uitvoeren van een riool in gedeelten van de Industrieweg, de Wijkermeerweg en de Randweg; Inventarisnummer: 926
1961-120. Het uitvoeren van een riool langs de Parallelweg en in het Industriegebied, gelegen ten zuidwesten van de Pijp, van de gemeenten Velsen en Beverwijk; Inventarisnummer: 925
1961-121. Het verbouwen van de openbare lagere Wilhelminaschool aan de Relweg; Inventarisnummer: 337
1961-122. Het bouwen van een houten noodschool aan de Wijkermeerweg; Inventarisnummer: 476
1961-123. Het ontgraven, vervoeren en verwerken van 7200 m3 zand en 1600 m3 klei vanwege het maken van een dijk in het industrieplan de Pijp; Inventarisnummer: *
1961-124. Het verrichten van grond- en metselwerk t.b.v. de aanleg van een vijverpartij in het uitbreidingsplan Oosterwijk; Inventarisnummer: 701
1961-125. Het verrichten van grondwerk vanwege het gedeeltelijk graven van een zwaaihaven en het ophogen van een gedeelte van het industrieterrein in het industriegebied de Pijp; Inventarisnummer: *
1960-126. Het maken van zandgrindasfalt-funderingen met asfaltbetondeklaag en bijkomende grond- en rioleringswerken t.b.v. de aanleg van een gedeelte van de Laan der Nederlanden en de Beneluxlaan; Inventarisnummer: 656
1961-128. Het uitvoeren van riolering in het uitbreidingsplan Hofland, gelegen ten oosten van de Alkmaarseweg, en ter weerszijden van de Heemskerkerweg; Inventarisnummer: 951
1962-129. Het kopen van bomen staande aan de Wijkermeerweg en in het park Scheybeeck; Inventarisnummer: 693
1962-130. Het verrichten van grondwerk en het maken van duikers t.b.v. een vijverpartij in het uitbreidingsplan Oosterwijk; Inventarisnummer: 701
1962-131. Het uitvoeren van riolering in het Industriegebied de Pijp, nabij het veilingcomplex; Inventarisnummer: 927
1962-132. Het maken van circa 250 m kademuur van gewapend beton, gefundeerd op houten palen, langs de zwaaihaven in het industrieplan de Pijp; Inventarisnummer: 750
1962-133. Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond t.b.v. het bouwrijpmaken van terreinen gelegen in het industriegebied de Pijp; Inventarisnummer: 578
1962-134. Het maken van gewapend betonnen zandbakken in diverse uitbreidingsplannen; Inventarisnummer: 872
1962-135. Het leggen van een riool en het opbreken van het bestaande riool in de Strick van Linschotenstraat, een gedeelte Bloemhofstraat en een gedeelte Baanstraat; Inventarisnummer: 952
1962-136. De bouw van een gemeente-garage met werkplaatsen aan de Wijkermeerweg 22; Inventarisnummer: 68-70
1962-137. Het maken van een kleed- en waslokaal aan de gymnastiekzaal aan het Moensplein; Inventarisnummer: 372
1963-138. Het verrichten van bestratingswerkzaamheden; Inventarisnummer: 646
1963-139. Het opnieuw tot stand brengen van de lasverbindingen in 190 stuks ankerstaven van de beschoeiingconstructies langs de Pijpkade en de Handelskade; Inventarisnummer: *
1963-140. Het vernieuwen van het buitenschilderwerk van 218 woningen van het Gemeentelijk Woonbedrijf gelegen aan de Alkmaarseweg, Vlaanderenstraat, Surinamestraat, Antillenstraat, Kaapstraat en Westerlaan; Inventarisnummer: V.V.V.
1963-141. Het leggen van een hoofdriool langs de Laan der Nederlanden vanaf de Spoorsingel tot de Büllerlaan; Inventarisnummer: 928
1963-142. Het vernieuwen van buitenschilderwerk van 294 etagewoningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf gelegen aan de Hendrik Mandeweg en zijstraten; Inventarisnummer: V.V.V.
1963-144. Het bouwen van een runderstal annex stroberging, garage en mestplaat bij het slachthuis IJmond, aan de Wijkermeerweg. (NIET DOORGEGAAN)
1963-145. Het verrichten van werkzaamheden en leveringen vanwege de aanleg van een oeververdediging langs de noordwestelijke oever van de geprojecteerde zwaaihaven aan de Zuiderkade en langs een gedeelte van "de Pijp"; Inventarisnummer: 759
1963-146. Het vernieuwen van het buitenschilderwerk van 90 etagewoningen gelegen aan de Pieter Verhagenslaan 2 t/m 60, Essenstraat 2 t/m 60 en Beukenstraat 1 t/m 59; Inventarisnummer: V.V.V.
1963-147. Het kopen van bomen staande aan het Meerplein, het Stationsplein, de Beeckzanglaan en in het park Scheybeeck; Inventarisnummer: 693
1964-149. Het bouwen van een openbare ULO-school met gymnastieklokaal aan de Van Riemsdijklaan; Inventarisnummer: *
1964-150. Bouw van 2 drie-klassige kleuterscholen in het uitbreidingsplan Zwaansmeer; Inventarisnummer: *
1964-151. Het uitvoeren van riolering in het Industriegebied nabij de Wijkermeerweg; Inventarisnummer: 930
1964-152. Het bouwen van een aula op de begraafplaats Duinrust; Inventarisnummer: 374
1964-153. Het bouwen van een houten hulpschool t.b.v. het gemeentelijk lyceum op een terrein gelegen aan de Laan van Blois; Inventarisnummer: 350
1964-154. Het uitvoeren van fase 1a van uitbreiding rioolwaterzuiveringsinrichting, omvattende het maken van aan- en afvoerriolen, en het bouwen van een vijzelgemaal; Inventarisnummer: 991
1964-155. Het maken van een dijk met oeverbescherming langs de oostelijke oever van het Zijkanaal A en de zwaaikom; Inventarisnummer: 754
1964-157. Het bouwen van een transformatorstation aan de Steenkade, voor het Industrieterrein de Pijp; Inventarisnummer: 591
1964-158. Het wijzigen van de gootconstructie van het pannendak en het maken van dakoverstekken en het vernieuwen van het platte dak van de gemeentelijke huishoudschool aan de C.H. Moensstraat; Inventarisnummer: 347
1964-159. Het bouwen van een ketelhuis t.b.v. de aanleg van een cv-installatie in de gemeentelijke huishoudschool aan de C.H. Moensstraat; Inventarisnummer: 348
1964-160. Het bouwen van een hulpschool t.b.v. het r.-k. b.l.o., bestaande uit twee leslokalen, een toiletgroep en een garderobe, gelegen achter de Alkmaarseweg 397 aan de Plesmanweg; Inventarisnummer: 462
1964-161. Het verrichten van grond- en straatwerken, het leggen van riolering en het maken van bitumineuze wegfundering met asfaltbetondeklaag, t.b.v. de verbetering van de Julianaweg en de Verlengde Voorstraat; Inventarisnummer: 657
1965-162. Het maken van een grindasfaltbetonfundering met een asfaltbetondeklaag en het verrichten van bijkomende grond- en bestratingswerkzaamheden c.a. t.b.v. de aanleg van de Laan der Nederlanden, tussen de Beneluxlaan en de Spoorsingel; Inventarisnummer: 658
1965-163. Het profileren en voorzien van een oeverbescherming van een dijkgedeelte langs de westelijke oever van het Zijkanaal en de zwaaikom; Inventarisnummer: 757
1965-164. Het verrichten van baggerwerken t.b.v. de profielverbetering van de Pijp en het Zijkanaal A; Inventarisnummer: 752
1965-165. Het verrichten van bestratingswerkzaamheden in een achttal zijstraten van de Hendrik Mandeweg; Inventarisnummer: 659
1965-166. Het bouwen van een houten hulpschool t.b.v. de MIVO-school "Prins Bernhard" aan de Adrichemlaan 15, de o.l. "Robert Schumanschool" en de r.k. lagere "Apostel Mattheusschool" aan de Van Riemsdijklaan 101 en 103; Inventarisnummer: 292-295, 330-331.
1965-167. Bouwen van een uitbreiding van een houten hulpschool voor het gemeentelyceum bestaande uit 3 leslokalen, een berging en enkele toiletgroepen op een terrein aan de Laan van Blois; Inventarisnummer: *
1965-168. Het bouwen van een transformatorstation aan de Randweg, voor het Industrieterrein de Pijp; Inventarisnummer: 592
1965-169. Het kopen van bomen; Inventarisnummer: 693
1965-170. Het bouwen van een administratiegebouw t.b.v. het slachthuis "IJmond" op een terrein gelegen aan de Wijkermeerweg; Inventarisnummer: 512
1966-171. Het bouwen van een ULO-school voor openbaar onderwijs aan de Van Riemsdijklaan; Inventarisnummer: 355-359
1966-172. Het leggen van een riool en het opbreken van het bestaande riool in een gedeelte Breestraat, -Zeestraat, -Prinsesselaan, de Groenelaan en een gedeelte Duinwijklaan; Inventarisnummer: 954
1966-173. Het maken van een vijverplateau, een zandbak en een plasvijver c.a. in de toekomstige groengordel Oosterwijk-Meerestein; Inventarisnummer: 705.
1966-174. Het verbouwen en uitbreiden van het slachthuis IJmond aan de Wijkermeerweg; Inventarisnummer: 511
1966-175. De aanleg van de tuin bij de r.-k. school voor U.T.S. aan de Parallelweg; Inventarisnummer: 501
1966-176. Het rooien van 45 iepen langs de Zeestraat; Inventarisnummer: 693
1967-177. Het kopen van bomen; Inventarisnummer: 693
1967-178. Het maken van bitumineuze wegdekconstructies en het verrichten van bijkomende grond- en bestratingswerkzaamheden t.b.v. de omlegging van de Zeestraat bij het westelijk Hoogovenviaduct over de Zeestraat; Inventarisnummer: 662
1967-179. Het maken van een aanbouw achter de woning Munnikweide 8 en enige voorzieningen in de woning; Inventarisnummer: *
1967-180. Het bouwen van een creatief centrum voor bejaarden op een terrein, gelegen aan het Westerhoutplein; Inventarisnummer: 392
1967-181. Vernieuwen buitenschilderwerk 90 etagewoningen en 12 eengezinshuizen aan de Plantage 1 t/m 203; Inventarisnummer: V.V.V.
1967-182. Het verrichten van alle buitenschilderwerk aan 96 etagewoningen gelegen aan de Zonnebloemlaan, Begoniahof, Narcissenstraat en aan 156 etagewoningen aan de Laan van Kanaän, Javastraat, Sumatrastraat, Schuurmansstraat, Borneostraat en Celebesstraat; Inventarisnummer: V.V.V.
1967-183. Het kopen van bomen; Inventarisnummer: 693
1968-184. Het bouwen van een veestalling voor het slachthuis IJmond aan de Wijkermeerweg; Inventarisnummer: 514
1968-186. Het verrichten van plaatselijk onderhoudsbaggerwerk in de Pijp en de Zwaaihaven; Inventarisnummer: 762
1968-187. Het maken van bitumineuze wegconstructies en het verrichten van grond- en bestratingswerken t.b.v. de omlegging van de Zeestraat nabij het oostelijk Hoogovenviaduct over de Zeestraat; Inventarisnummer: 663
1968-188. Rooien van bomen Wijkermeerweg; Inventarisnummer: *
1968-189. Uitvoeren diverse werkzaamheden aan het complex 144 woningen van het Sint Aagtendorp; Inventarisnummer: *
1968-190. Het bouwen van een houten hulpschool t.b.v. het r.-k. b.l.o., bestaande uit twee leslokalen, een toiletgroep en garderobe op een terrein, gelegen aan de Plesmanweg 2; Inventarisnummer: 463
1969-191. Het uitvoeren van fase 1b van uitbreiding rioolwaterzuiveringsinrichting, omvattende het bouwen van een nabezinkings- en een aëratietank, het ombouwen van een aantal bestaande tanks en het maken van verbindingsleidingen; Inventarisnummer: 999
1969-192. Het verbouwen (eerste fase) van de Emmaschool aan het Moensplein 3; Inventarisnummer: 305
1969-193. Het verkopen van bomen, staande op diverse plaatsen in de gemeente; Inventarisnummer: 694
1969-194. Grond-, drainerings- en grondverbeteringswerken sportcomplex Sint Aagtenbos; Inventarisnummer: *
1969-195. Het verrichten van plaatselijk onderhoudsbaggerwerk in de Pijp; Inventarisnummer: 741
1969-196. Het rooien van bomen, staande in het park Scheybeeck; Inventarisnummer: 694
1969-197. Het bouwen van 28 bejaardenwoningen aan de 447-448 Alkmaarseweg 274/296, de Bergerslaan 9/23 en aan de Vlaanderenstraat 1/15; Inventarisnummer 447-448
1969-198. Het rooien van bomen staande in het park Scheybeeck aan de Westerhoutweg en de Akerendamlaan; Inventarisnummer: 694
1970-199. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1970-200. Het leggen van riool en het opbreken van het bestaande riool in de Dr. Schuitstraat, Prinsesselaan en gedeelte Prins Bernhardlaan; Inventarisnummer: 957
1970-201. Het vernieuwen van de wrijfhoutconstructie langs de kademuur van de Nieuwekade; Inventarisnummer: 763
1970-202. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1971-203. Werkomschrijving maken grondkerende constructies straataanleg Sporthal; Inventarisnummer: 837
1971-204. Het verbouwen (tweede fase) van de Emmaschool aan het Moensplein 3; Inventarisnummer: 306
1971-205. Het restaureren van de Wijkertoren gelegen aan de Kerkstraat; Inventarisnummer: 398
1971-206. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1972-207. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1972-208. Het slopen van 2 stuks bunkers in Wijk aan Zee; Inventarisnummer: 586
1972-209. Het rooien van bomen Westerhout; Inventarisnummer: 694
1972-210. Het restaureren van de gemeentetoren; Inventarisnummer: 405
1973-211. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1973-212. Het verrichten van grondwerken en het aanbrengen van een drainage t.b.v. het gereedmaken van de afvalstortplaats aan de Sint Aagtendijk (Sint Aagtenbos) Dit bestek bevindt zich in het archief van de technische commissie van het centraal afvalverwerkingsbedrijf IJmond; Inventarisnummer 3
1973-213. Het leggen van riool en het opbreken van het bestaande riool in de Meester van Lingenlaan en gedeelten van de Akerendamlaan, en de Prins Bernhardlaan; Inventarisnummer: 958
1973-214. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1973-215. Bejaardenwoningen Boeweg en Wilgenhof; Inventarisnummer: *
1974-216. Het verrichten van plaatselijk baggerwerk in de Pijp; Inventarisnummer: 742
1974-217. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1974-218. Het verbouwen en uitbreiden van de school "de Ronde Boogaard" aan de Romerkerkweg 36; Inventarisnummer: 328
1975-219. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1975-220. Buurthuis Wilgenhoflaan; Inventarisnummer: *
1975-221. Schilderswerk buurthuis Luxemburglaan; Inventarisnummer: V.V.V.
1975-222. Bouw kleuterschool bij Vondelschool; Inventarisnummer: *
1975-223. Het verbouwen van de invalidensociëteit "Op hoop van Zegen" gelegen aan de Populierenlaan 41; Inventarisnummer: 391
1975-224. Verbouwing Julianaschool; Inventarisnummer: *
1975-225. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1975-226. Het bouwen van een hellingbaan t.b.v. het Sportfondsenbad gelegen aan de Kuikensweg 84; Inventarisnummer: 516
1975-227. Havenkantoor; Inventarisnummer: *
1976-228. Het treffen van voorzieningen t.b.v. invaliden in de invalidensociëteit "op Hoop van Zegen" gelegen aan de Populierenlaan 41; Inventarisnummer: 390
1976-229. Het treffen van voorzieningen aan de openbare wegen in Wijk aan Zee t.b.v. lichamelijk gehandicapten; Inventarisnummer: 669
1976-230. Het leveren en plaatsen van twee abri's in Wijk aan Zee t.b.v. lichamelijk gehandicapten; Inventarisnummer: 415
1976-231. Het leveren van houten plankiers t.b.v. de toegankelijkheid van het strand Wijk aan Zee voor lichamelijk gehandicapten; Inventarisnummer: 874
1976-232. Het leveren van houten plankiers t.b.v. de toegankelijkheid van het strand Wijk aan Zee voor sportvissers; Inventarisnummer: 873
1975-233. Verbreden luifel winkelgalerij Plantage; Inventarisnummer: *
1977-234. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1977-235. Het uitbreiden van de personeelsaccommodatie van de openbare basisschool "De Tweemaster", gelegen aan de Zweedselaan 5; Inventarisnummer: 334
1977-236. Onderhoud van beplantingen langs de Plesmanweg; Inventarisnummer: 718
1977-237. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1977-238. Het verbouwen en uitbreiden van de Julianaschool gelegen aan de Prins Bernhardlaan 10; Inventarisnummer: 478
1977-239. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1977-240. Keermuurconstructie in plan de Dalen; Inventarisnummer: 786
1977-241. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1977-242. Prins Bernhardschool, Hoflanderweg; Inventarisnummer: *
1977-243. Elektrisch-technische installatie Prins Bernhardschool; Inventarisnummer: *
1978-244. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1978-245. Riolering Breestraat; Inventarisnummer: *
1978-246. Het verrichten van werkzaamheden en leveringen t.b.v. de renovatie van de atletiekbaan van het sportpark Adrichem; Inventarisnummer: 849
1979-247. Het renoveren van de Breestraat; Inventarisnummer: 671-672
1979-248. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1980-249. Bestratingswerkzaamheden; Inventarisnummer: *
1980-250. Het bouwen van de Prins Bernhardschool voor MIVO gelegen aan de Hoflanderweg; Inventarisnummer: 296-297
1981-251. Aanleg elektrische installatie Prins Bernhardschool; Inventarisnummer: *
1981-252. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1981-253. Herindeling stadskantoor; Inventarisnummer: 152
1981-254. C.v.-installatie Prins Bernhardschool; Inventarisnummer: V.V.V.
1981-255. Het rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1981-256. Het verrichten van werkzaamheden en leveringen t.b.v. de aanleg van een korfbalveld met oefenveld op een terrein nabij de Spoorsingel; Inventarisnummer: 857
1982-257. Het verrichten van plaatselijk baggerwerk in de Pijp; Inventarisnummer: 743
1982-258. Aanpassing vml. Wilhelminaschool vanwege de Brandweer WaZ; Inventarisnummer: *
1982-259. Het renoveren van de openbare ruimte in het winkelcentrum Wijkerbaan; Inventarisnummer: 673
1983-260. Het verbouwen van de Zeewijkschool Varenhof 1 voor lager onderwijs t.b.v. de integratie van de kleuterschool Kleuterhonk; Inventarisnummer: 340
1983-261. Het bouwen van een stallingsruimte voor de brandweer en een onderkomen voor de bescherming bevolking A-kring Noord-Holland gelegen op een terrein tussen de Brink en de Vennelaan; Inventarisnummer: 172
1983-262. Het verbouwen van de Jan Ligthartschool aan de Belgiëlaan 2 voor lager onderwijs t.b.v. de integratie o.l.s.-o.k.s.; Inventarisnummer: 322
1983-263. Het restaureren van het monument Kerkstraat 21; Inventarisnummer: 395
1983-264. Het verbouwen van de Kameleonschool, Drechtstraat 9 voor lager onderwijs t.b.v. de integratie o.l.s.- o.k.s.; Inventarisnummer: 316
1984-265. Het bouwen van 7 woningen aan de Grote Houtweg alsmede 3 woningen aan de Alkmaarseweg; Inventarisnummer: 452
1984-266. Bouwrijpmaken bouwplan Zeevanc; Inventarisnummer: 573
1984-267a. Het verbeteren van de woonomgeving in de Oranjebuurt; Inventarisnummer: 674
1984-267b. Het maken van kunstwerken in het kader van het verbeteren van de woonomgeving in de Oranjebuurt; Inventarisnummer: 674
1984-268. Bouwrijpmaken 1e fase bouwplan Westertuinen-Noord; Inventarisnummer: 568
1984-269. Bouwrijpmaken bouwplan Heemswijk in bestemmingsplan Westertuinen; Inventarisnummer: 552
1986-270. Woonrijpmaken 1e fase bouwplan Westertuinen-Noord; Inventarisnummer: 569
1985-271. Rooien van bomen; Inventarisnummer: 694
1985-272. Aanleg van een kadeconstructie, renoveren en verplaatsen van een bestaand havenkantoor en baggerwerkzaamheden in de haven de Pijp; Inventarisnummer: 768
1985-273. Vervanging van het riool in de Kingsford Smithstraat en de reconstructie van het kruispunt Blériotlaan-Olieslagerslaan; Inventarisnummer: 966
1985-274. Reconstructie Boeweg; Inventarisnummer: 677
1985-275. Reconstructie Koningstraat tussen de Meester van Lingenlaan en de Markt en de vervanging van ongeveer 110 m1 riolering tussen de Zeestraat en de Markt; Inventarisnummer: 679
1985-276. Reconstructie Arendsweg e.o. Boeweg, 2e fase; Inventarisnummer: 676
1985-277. Herinrichten Julianaweg; Inventarisnummer: 678
1985-278. De herindeling Alkmaarseweg tussen de Hoflanderweg en de Büllerlaan; Inventarisnummer: 675
1986-279. Woonrijpmaken bouwplan Heemswijk in bestemmingsplan Westertuinen; Inventarisnummer: 552
1986-280. Verbouwen van het voormalige kleutergebouw, gelegen aan de Elzenlaan; Inventarisnummer: *
1986-281. Het verrichten van maaiwerkzaamheden in het noordoostelijk woongebied; Inventarisnummer: 726
1986-282. Bouwrijpmaken 1e fase bouwplan Overbos-West; Inventarisnummer: 559
1986-283. Nieuwbouw bedrijfsgebouw Openbare Werken 1985 aan de Parallelweg; Inventarisnummer: V.V.V.
1986-284. Reconstructie Alkmaarseweg tussen de Plesmanweg en de Maerten van Heemskerckstraat; Inventarisnummer: 680
1986-285. Inrichten woonwagencentrum Spaarnestraat; Inventarisnummer: 793
1986-286. Bouwrijpmaken bouwplan Scheijbeecklaan; Inventarisnummer: *
1986-287. Het bouwen van twee premie-A woningen aan de Peperstraat 22 en 24; Inventarisnummer: 455
1986-288. Aanleg groenvoorzieningen in het plan Heemswijk; Inventarisnummer: 552
1986-289. Vervanging riolering Laan van Kanaän en Huiderlaan; Inventarisnummer: 968
1986-290. Uitbreiden stalling aan de Brink voor de Brandweer Inventarisnummer: V.V.V.
1986-291. Inrichten 30 km/uur-gebied in Wijk I, noordelijk deel; Inventarisnummer: 681
1986-292. Bouwrijpmaken 1e fase bouwplan Paterswijk; Inventarisnummer: *
1986-293. Inrichten 30 km/uur-gebied in Wijk I, zuidelijk deel; Inventarisnummer: 681
1986-294. Bouwrijpmaken bouwplan Willem-Alexanderplantsoen; Inventarisnummer: 572
1986-295. Aanleg groenvoorzieningen in het plan Westertuinen-Noord; Inventarisnummer: 727
1987-296. Het verrichten van maaiwerkzaamheden; Inventarisnummer: 726
1987-297. Bouwrijpmaken 2e fase, 2e deel bouwplan Westertuinen-Noord; Inventarisnummer: 569
1987-298. Verplaatsing hockeyveld in het plan: Overbos-West; Inventarisnummer: 860
1987-299. Technische omschrijving voor het bouwen van 10 premie A-koopwoningen aan de Hofdijkstraat; Inventarisnummer: *
1987-300. Reconstructie Parallelweg-Viaductweg-Wijckermolen c.a.; Inventarisnummer: 683-685
1987-301. De reconstructie van het kruispunt Spoorsingel Sint Aagtendijk-Aagtenpoort en de reconstructie van de Aagtenpoort tussen de Spoorsingel en de Parallelweg; Inventarisnummer: 687
1987-302. Woonrijpmaken 1e fase bouwplan Overbos-West; Inventarisnummer: 559
1987-303. Inrichten woonwagencentrum Het Gein, 1e fase; Inventarisnummer: 794
1987-304. Straataanleg t.b.v. 38 stuks woningen aan de Büllerlaan; Inventarisnummer: 549
1987-305. Reconstructie Julianaplein en gedeelte Voorstraat; Inventarisnummer: 688
1987-306. Woonrijpmaken bouwplan Scheybeecklaan; Inventarisnummer: 564
1987-307. Straataanleg Kennemerhof tussen de Zeestraat en de Baanstraat; Inventarisnummer: 553
1987-308. Het verbouwen van het pand Moensplein 10 tot kinderdagverblijf; Inventarisnummer: 383
1987-309. Bouwrijpmaken 2e fase bouwplan Overbos-West; Inventarisnummer: 559
1987-310. Bouwrijpmaken 1e fase bouwplan Peperstraat- Hobbesteeg; Inventarisnummer: 562
1987-311. Woonrijpmaken Westertuinen-Noord 2e fase - 2e gedeelte; Inventarisnummer: 569
1988-312. Herinrichten gebied nabij Het Gein te Beverwijk, 2e fase, draaien voetbalveld vereniging "D.E.M."; Inventarisnummer: 831
1988-313. Vervanging riolering en profielaanpassing Romerkerkweg tussen Groenelaan en Kees Delfsweg; Inventarisnummer: 969
1988-314. Bouwrijpmaken bouwplan PA-driehoek; Inventarisnummer: 560
1988-315. Straataanleg t.b.v. 28 woningen aan de Voorstraat; Inventarisnummer: 566
1988-316. Inrichten terrein nabij Beneluxlaan, het Gein, sportterrein D.E.M., straataanleg; Inventarisnummer: 689
1988-317. Reconstructie Randweg, gedeelte tussen de Pijpkade en de Wijkermeerweg; Inventarisnummer: 691
1988-318. Het bouwen van een gymnastieklokaal bij de Emmaschool; Inventarisnummer: 371
1988-319. Woonrijpmaken 2e fase bouwplan Overbos-West (In Secretarie-archief)
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1931-1988
Omvang in meters:
29,50
Periode documenten:
(1906) 1931-1988 (1994)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-1182. Inv.nrs. 112, 114-117, 515 ontbreken. Lijst van bestekken opgemaakt door de Dienst Openbare Werken met verwijzing naar de inventarisnummers in de inventaris onder rubriek 4.2. Lijst van straatnamen met verwijzing naar de inventarisnummers in de inventaris onder rubriek 4.3.
Gemeente:
Beverwijk