Menu

Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer)

1937 Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Beknopte geschiedenis van Aalsmeer in de periode 1811-1911
2. Bestuurlijke organisatie vanaf 1811 * 
3. Het archief en verantwoording van de inventarisatie
4. Literatuur
Inventaris
2. Bijlage: Verklaring van termen, voorkomend in de inventaris * 
1937 Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer)
Inventaris
2.
Bijlage: Verklaring van termen, voorkomend in de inventaris * 
Afschrift: geschrift, gelijkluidend aan een ander geschrift, waarnaar het is vervaardigd
Akte: geschrift, opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin vermelde te dienen.
Journaal: kasboek.
Katern: aantal in elkaar gevouwen en ingenaaide bladen papier of perkament.
Keur: besluit.
Kohier: staat van een in een bepaalde periode te innen belastingaanslagen.
Legger: staat
a. van te ontvangen vaste inkomsten
b. van voor onbepaalde tijd vastgelegde gegevens betreffende onroerende goederen
Lias: bij elkaar behorende stukken, bijeengehouden door een koord.
Memorie: geschrift, houdende een beschouwing of verhandeling over een bepaald onderwerp
Minuut: goedgekeurd en vastgesteld concept van een geschrift.
Missive: ambtelijke brief
Omslag: een beperkt aantal documenten, bijeengehouden door een daaromheen gevouwen blad papier
Pak: een omvangrijk aantal documenten, bijeengehouden door een daaromheen gevouwen blad papier met band
Register: een archiefbestanddeel waarin:
a. gegevens rechtstreeks zijn vastgelegd
b. afschriften van documenten of gegevens uit documenten zijn opgenomen
Repertoire: lijst van in een bepaalde periode gepasseerde akten
Schot en damgeld: plaatselijke belasting op landerijen
Staat: geschrift, bevattende een opgave van gegevens die in een andere vorm dan één rij zijn gegroepeerd
Stuk: een blad of een aantal bladen papier
Verordening: een besluit, houdende een algemeen bindende regeling
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1812-1911
Omvang in meters:
26,05
Periode documenten:
(1809) 1812-1911 (1930)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-612. Het archief bevat ook ingekomen en minuten van uitgaande stukken van J. Tak, advocaat te Aalsmeer, 1855 (inv.nr. 611). Uit het archief zijn in het verleden stukken gelicht t.b.v. de volgende archiefdelen: notulen van raadsvergaderingen, 1913-1939, 1941, 1945-1985, rekeningen, 1906, 1908-1985, kadastrale leggers, 1828-1986 en bevolkingsregisters met dienstbodenregisters, 1850-1921. M.u.v. de kadastrale leggers en de bevolkingsregisters met dienstbodenregisters zijn de archiefdelen opgenomen in de inventaris van Series uit het Secretariearchief van Aalsmeer, 1906-1985, toegangsnummer 1968, inv.nrs. 1-41, 433-567.
Gemeente:
Aalsmeer