Menu

Uw zoekacties: Bettink-Tjepkema, Collectie van
219 Bettink-Tjepkema, Collectie van
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In de periode 1935-1941 vervaardigden de heren G.J. Bettink en W.M. Tjepkema lijsten met aantekeningen uit diverse transportregisters uit het oud-rechterlijk archief (vóór 1811), berustende in de archiefbewaarplaats van het Rijksarchief in Noord-Holland. Daarnaast werden ook aantekeningen uit andere bronnen gemaakt, zoals uit de Oprechte Haarlemsche Courant, voornamelijk betreffende veilingen en bijzondere gebeurtenissen die plaats vonden in diverse huizen en herbergen. Deze aantekeningen zijn hier bijeengebracht onder de verzamelnaam 'Collectie Bettink-Tjepkema'.
De inventarisnummers 1-10 betreffen chronologische lijsten per transportregister, waarin de comparanten en het onderwerp vermeld worden. Per transportregister wordt bovendien een primitief klappertje gegeven op persoonsnamen en gebouwen.
De inventarisnummers 11 en 12 betreffen twee schriften waarin per transportregister een opgave van huisnamen wordt gegeven, met de bladzijde in het register waarop zij worden genoemd, soms nog aangevuld met de namen van wateren en wegen.
De inventarisnummers 13-28 betreffen tenslotte een aantal omslagen met de reeds eerder genoemde losse aantekeningen.
Plaatsingslijst
11 'Protocol van Aelbertsberg, Aerdenhout, Bloemendaal, Boekenrode, Brederode, Overveen, Tetterode, Vogelensang', klapper op de registers van transporten en hypotheken van Bloemendaal, O.R.A. Bloemendaal, inv.nrs. 1062-1089
219 Bettink-Tjepkema, Collectie van
Plaatsingslijst
11
'Protocol van Aelbertsberg, Aerdenhout, Bloemendaal, Boekenrode, Brederode, Overveen, Tetterode, Vogelensang', klapper op de registers van transporten en hypotheken van Bloemendaal, O.R.A. Bloemendaal, inv.nrs. 1062-1089
Omvang:
1 katern
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1935-1941
Omvang in meters:
0,45
Periode documenten:
1935-1941
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-28. Nr. 22 ontbreekt. De collectie bestaat uit aantekeningen gemaakt door de heren G.J. Bettink en W.M. Tjepkema in de periode 1935-1941 betreffende onroerende goederen vóór 1811, grotendeels uit de omgeving van Haarlem.