Menu

Uw zoekacties: Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap (HKIV) te Heemstede

2378 Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap (HKIV) te Heemstede

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De eerste vriendschapsbanden tussen Heemstede en Royal Leamington Spa dateren uit het jaar 1947. Op initiatief van de destijds in Engeland verblijvende Nederlandse journalist Albert Milhado, de voorzitter van de Nederlandse Sport Federatie, ontstond onder auspiciën van de Anglo-Netherlands Sports Association een uitwisselingscontact tussen clubs en verenigingen van Royal Leamington Spa en Heemstede. Vele uitwisselingen met name op sportgebied kwamen tot stand. Dit duurde tot 1953 het jaar dat in Nederland de watersnoodramp plaats vond en Heemstede ter ondersteuning de gemeente Puttershoek adopteerde. In 1975 werden op initiatief van Peter Barton, de toenmalige voorzitter van de Leamington International Friendship Society, de vriendschapsbanden hersteld wat er toe leidde dat de Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap (HKIV) opgericht werd.
Burgemeester Quarles van Ufford heeft zich in de zeventiger jaren ingezet voor een verdieping van de contacten: niet alleen sportorganisaties, maar allerlei plaatselijke verbanden moesten de kans krijgen om internationaal tot een uitwisseling van gedachten en ervaringen te komen.
De doelstelling van de HIKV is het bevorderen van intermenselijke contacten op internationaal niveau, zowel individueel, tussen particulieren uit de betrokken gemeenten, als in georganiseerd groepsverband, zoals verenigingen, scholen en bedrijven. Het een en ander heeft er toe geleid dat in 1986 de jumelage tussen beide gemeenten vorm kreeg en dat tot op heden ieder jaar een uitwisselingscontact plaats vindt, waarbij het ene jaar Heemstede en het andere jaar Royal Leamington Spa de gastgemeente is. Ter bevordering van de onderlinge vriendschap zorgen gastgezinnen voor het onderkomen van de delegaties. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door particulieren uit de gemeente. Financieel wordt de stichting mogelijk gemaakt door gemeentelijke subsidies en bijdragen van donateurs.
Naast een stimulerende taak heeft de stichting ook een informerende en initiërende taak. In het begin van de negentiger jaren heeft het bestuur van de HKIV haar aandachtsveld verbreed door met verschillende initiatiefnemers een platform te creëren voor hulp aan Derde Wereld- en Oost-Europese landen. In 1995 werd er steun van het gemeentebestuur gevraagd om naast de jumelage met Royal Leamington Spa een gemeente in België of Duitsland te benaderen voor een uitwisselingsverband. Dit resulteerde nadien in de jumelage met Bad Pyrmont in Duitsland.
Het archief omvat het deel tot 1996 van de geschiedenis van de HKIV die tot op heden de jumelage actief onderhoudt. In 2011 werd er een aanvulling op het archief toegevoegd.
Plaatsingslijst
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1975-1999
Omvang in meters:
0,80
Periode documenten:
(1946) 1975-1999
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst in band 503.3 nrs. 1-96.
Gemeente:
Heemstede