Menu

Uw zoekacties: eigendomsbewijzen en bouwtekeningen betreffende het landgoed...

3043 eigendomsbewijzen en bouwtekeningen betreffende het landgoed Westerhout te Beverwijk, Archiefdeel van

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In raadsvoordracht nummer 218 van 1964 deelden Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beverwijk mede, dat kon worden besloten tot aankoop van het landgoed Westerhout met het daarbij behorend erf, park en verdere aanhorigheden. Voorgesteld werd van deze aankoop met instemming kennis te nemen. Het besluit tot aankoop van 4 december 1964, no. 11166, afdeling 6, had tot gevolg, dat na het passeren der akte een serie familiepapieren door de erven Jonkvrouwe Paulina Johanna Boreel, Jonkvrouwe Catharina Maria Ulrica Boreel en Jonkheer Hugo Boreel aan het gemeentebestuur werd overgedragen. Bij nader onderzoek bleken dit alle oude eigendomsbewijzen te zijn. De serie begint in 1611 en eindigt in 1806. De akte van transport op Jonkheer Lucas Boreel uit 1814 ontbreekt. Voorts zijn enkele charters niet overgegeven, dan wel verloren gegaan.
Oud-burgemeester Dr. Scholten geeft als stichter van de prachtige buitenplaats aan Balthasar Coymans, heer van Streefkerk. Stukken hierover ontbreken. Eerst in een transportakte van 1681 wordt het geslacht Coymans vermeld. Ook in de 18de eeuw zitten enkele hiaten. Deze kunnen mogelijk later door middel van een onderzoek in de protocollen van de schepenakten worden opgelost.
Het grondgebied van de buitenplaats met aanhorigheden strekte zich uit over de bannen van Velsen, Wijk aan Zee, Wijk aan Duin en Heemskerk.
Bij de ordening van de charters is van een eenvoudige topografische indeling uitgegaan.
Overeenkomstig de wens van het gemeentebestuur is een uitvoerige regestenlijst bijgevoegd en zijn van de stukken, die wellicht moeilijkheden zouden geven in verband met het oude schrift, transcripties vervaardigd. Deze zijn afzonderlijk als bijlagen in de inventaris opgenomen.
Van de zegels is slechts een enkele aanwezig, het overgrote deel ontbreekt of is zwaar beschadigd.
Inventaris
6. Regestenlijst
3043 eigendomsbewijzen en bouwtekeningen betreffende het landgoed Westerhout te Beverwijk, Archiefdeel van
Inventaris
6.
Regestenlijst
16 Abraham van Kalker, schout, Cornelis van Vliet en Aldert van Tongeren, schepenen van Velsen en Gijsbert van Bergen, schout, Jan Schotvanger en Sijmon Nieuwkerk, schepenen van Wijck aan Duijn, oorkonden, dat Abraham van Kuijk te Beverwijk, daartoe gemachtigd door Meester Jacob Boreel voor zijn moeder Anna Maria Pels, weduwe van Jan Jeronimus Boreel, door Meester Andries Munter, Cornelis Munter, Meester Jacob Boreel als echtgenoot van Agneta Munter, Meester Jeremias van der Meer, als echtgenoot van Maria Johanna Munter, Jean Lucas Pels, Pieter Pels Andriesz., Meester Jean Bernd Bicker als echtgenoot van Johanna Sara Pels, Catharina Pels Guilliamsdochter, Meester Jan Casper Hartsinck als echtgenoot van Susanna Cornelia Pels, Meester Guilliam Pels, Henric van der Spelt, als echtgenoot van Susanna Catharina Pels, Susanna Catharina Bouwens, weduwe van Jan Coijmans voor haarzelf en voor Jean Lucas Bouwens, Adam Jacob Smits en zijn echtgenote Anna Maria Bouwens, Meester Reijnier Bouwens, George Clifford junior, voor zichzelf en voor zijn broeder Henry Clifford, Jan van Marcelis echtgenoot van Johanna Clifford, Jan Clifford, Meester Pieter Clifford, en Jacobus Dupeyvou Jansz., weduwnaar van Petronella Agneta Bouwens, als voogd over zijn dochter Anna Maria Dupeyvou, aan Jonas Witsen, echtgenoot van Alberta Maria Pels, zestien zeventiende delen verkoopt en overdraagt in de hofstede Westerwijck met landerijen, gelegen aan de Kleine Houtweg onder Velsen, het daartoe behorende herenhuis, de stallen, de koetshuizen, het tuinmanshuis en andere woningen, speelhuis en kabinetten, met alle planten en bomen, groot circa 24 morgen en in een boerenwoning, stalling en verdere opstallen, genaamd Velsereijnde, groot circa 12 morgen alsmede in vier kampen lands de Wijkerbroek, genaamd de Breven en de Westerven, de naarden van Pieter Bad en Klaas Klaasz Stegerman en de naarden van Knier Jansz, met alle heersende en lijdende erfdienstbaarheden., 1740 april 16
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1611-1806, 1940-1942
Omvang in meters:
0,25
Periode documenten:
1611-1806, 1940-1942
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-33. De inventaris bevat een uitvoerige regestenlijst.
Gemeente:
Beverwijk