Menu

Uw zoekacties: Ambachts- en Gemeentebestuur van Zandvoort (Gemeente Zandvoort)

3061 Ambachts- en Gemeentebestuur van Zandvoort (Gemeente Zandvoort)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Plaatsbeschrijving
2. Bestuursgeschiedenis
3. De archieven en de verantwoording van hun inventarisatie
4. Gedeponeerde archieven
5. Aanwijzingen voor de gebruiker
6. Literatuuropgave
7. Lijst van ambachtsheren- en vrouwen, schouten en burgemeesters
Inventaris
11. Bijlage 3: Concordantie met de inventaris van P.N. van Doorninck
3061 Ambachts- en Gemeentebestuur van Zandvoort (Gemeente Zandvoort)
Inventaris
11.
Bijlage 3: Concordantie met de inventaris van P.N. van Doorninck
NB:
Bij een aantal inventarisnummers van Van Doorninck wordt geen relatie gelegd met nummers in de onderhavige inventaris. Hiervoor is een drietal redenen aan te wijzen. Een aantal nummers uit de inventaris van Van Doorninck (nr. 4, 7, 15 en 144) werd niet in de inventaris opgenomen omdat deze geen toegevoegde waarde bleken te hebben. Het betrof hier laat 19de eeuwse afschriften van eerder gepubliceerde resoluties van de Staten van Holland. Een aantal stukken uit het archief zijn in de loop der tijd zoekgeraakt, en een groot aantal stukken zijn in het verleden naar het voormalige Rijksarchief in Noord-Holland waren overgedragen. Bij het inventariseren van deze stukken is geconstateerd dat drie stukken waarvan het vermoeden bestond dat deze ook waren overgedragen, niet te vinden zijn in de collectie van het voormalig RANH (nr. 195, 200, 244) op dit moment worden deze stukken dus ook als verloren beschouwd.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1455-1928
Omvang in meters:
41,75
Periode documenten:
1455-1928 (1970)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-1489 en ongenummerd (kadastrale kaarten, kaarten, tekening en burgerlijke stand). Lijsten van ambachtsheren en -vrouwen, 1473-1875, schouten en burgemeesters, 1514-1925, in de inventaris. Inv.nr. 37 is vanwege slechte materiële staat niet raadpleegbaar. De registers van de burgerlijke stand (ongenummerd) zijn alleen op microfiches te raadplegen. Inv.nrs. 1090-1112 (bevolkingsregisters met dienstboden- en gestichtenregisters, 1860-1937) zijn alleen digitaal of op microfiches te raadplegen. Inv.nr. 1109 is een index op alle delen. Gegevens na 1937 zijn te vinden in de persoonskaarten bij Burgerzaken van de gemeente Zandvoort, Swaluestraat 2, 2042 KB Zandvoort. Van personen die na 1938 in Nederland zijn overleden, worden bij het CBG Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag persoonskaarten bewaard. In de Atlas van het Noord-Hollands Archief zijn geplaatst: kadastrale kaarten, kaarten en een tekening (=51-1621 t/m 51-1638, 51-1655 t/m 51-1657).
Gemeente:
Zandvoort