Menu

Uw zoekacties: Jeugdkoor De Jonge Stem te IJmuiden

3377 Jeugdkoor De Jonge Stem te IJmuiden

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1902 werd in Amsterdam de arbeiderszangvereniging De Stem des Volks opgericht, die moest dienen 'om de democratisch-socialistische gedachte, zoals verwoord in de koorliteratuur, uit te dragen', zoals geheel in de geest van die tijd, het doel luidde. Ook elders in Nederland ontstonden dergelijke koren. Men verenigde zich in de Bond van Arbeiderszangverenigingen in Nederland. "Nu konden de vergaderingen opgeluisterd worden met zang van de strijdliederen door de eigen koren", oordeelde men.
IJmuiden bleef niet achter en in 1914 volgde de oprichting van de De Stem des Volks IJmuiden. Omstreeks de tijd van de viering van het 15-jarig bestaan van deze vereniging, werd besloten tot het oprichten van een kinderkoor, dat de naam De Kleine Stem kreeg. Toen men tijdens de Duitse bezetting in 1941 verplicht werd om lid te worden van de Kulturkammer besloot men de beide verenigingen op te heffen.
In oktober 1945 kon de IJmuider Volksstem, zoals het koor ook vermeld staat, weer met de bijeenkomsten beginnen. Het kinderkoor volgde op initiatief van enkele ouders, die tevens lid van De Stem des Volks waren op 22 januari 1953, nu onder de naam: Jeugdkoor De Jonge Stem. Beide verenigingen werden weer lid van de landelijke bond. Een jaar later werd duidelijk, dat nut en noodzaak van arbeiderszangverenigingen steeds minder werd ingezien, de meeste doelen, die men als arbeidersklasse voor ogen had gehad, werden door de toegenomen welvaart bereikt. De strijdliederen verstomden en het repertoire werd aangepast. Ook begon de vergrijzing zijn tol te eisen. De Stem des Volks IJmuiden heeft tot in de jaren tachtig bestaan. De landelijke bond verdween in 1996 en ging op in de Maatschappij der Toonkunst. Intussen had het jeugdkoor in het voorjaar van 1979 voor zelfstandigheid gekozen, los van De Stem des Volks en werd het vereniging voortgezet met hulp van de Stichting tot steun aan het Jeugdkoor De Jonge Stem.
Van vergrijzing had De Jonge Stem geen last. De leden waren aanvankelijk tussen de acht en achttien jaar oud, jonger was niet raadzaam: "doordat ze met het wisselen van hun tanden bezig zijn, slissen ze teveel", en boven de achttien mocht men bij gebleken talenten op zanggebied eventueel nog eens een gastrol vervullen. Een andere optie was het zich aansluiten bij een andere (operette)vereniging zoals BOMS (Blijde Operette en Musical Spelers) of Vides (Vreugde In Dans en Spel), beide in IJmuiden. De Jonge Stem repeteerde aanvankelijk in het Cultureel Gebouw aan het Moerbergplantsoen; later in het gebouw De Abeel aan de Abelenstraat. De eerste uitvoering werd gegeven op 27 maart 1954 in het toenmalige Patronaatsgebouw aan de Zeeweg. Toen later de accommodatie van de Stadsschouwburg beschikbaar kwam, werd hiervan gebruik gemaakt. Ook maakte men uitstapjes naar andere plaatsen. Het vinden van geschikte stukken is altijd een moeilijke zaak geweest. Soms moest men de toevlucht nemen tot eerder uitgevoerde werken. In de loop der jaren verschoof de belangstelling van kinderoperette naar musical. Dientengevolge werd ook de naam aangepast en luidt thans: Jeugdmusicalvereniging De Jonge Stem. Verder ligt de vereiste leeftijd tussen de 12 en 22 jaar.
Het archief werd in bruikleen gegeven op 21 maart 1984 door mevr. D. Zweedijk te IJmuiden. Een tweetal albums (inv.nrs. 13 en 14) met knipsels, foto's en documentatie werden in juni 1994 geschonken door de heer A.J. Aardenburg eveneens te IJmuiden.
Plaatsingslijst
10 Register betreffende de inning van de contributie door een bestuurslid, 1975-1976
3377 Jeugdkoor De Jonge Stem te IJmuiden
Plaatsingslijst
10
Register betreffende de inning van de contributie door een bestuurslid, 1975-1976
Omvang:
1 deeltje
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1966-1988
Omvang in meters:
0,25
Periode documenten:
(1950) 1966-1988
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst in band 704.4 nrs. 1-14.
Gemeente:
Velsen