Menu

Uw zoekacties: Anna Christina Cramerfonds te Bennebroek

3465 Anna Christina Cramerfonds te Bennebroek

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bij testamentaire beschikking van 29 maart 1892 werd door Anna Christina Cramer een bedrag van fl. 3000,- vermaakt aan D.A. Willink en zijn vrouw Lili van Son. Onder hun beheer zou dit bedrag de armen van Bennebroek ten goede moeten komen. D.A. Willink heeft het beheer ervan vervolgens opgedragen aan burgemeester en wethouders van Bennebroek.
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Bennebroek heeft in 1902 een poging ondernomen om het legaat Cremer "...waarvan beweerd wordt eigenlijk aan de diaconie te zijn toegedacht, doch door een gebrek in den vorm der aflating, aan het gemeentebestuur uitgekeerd..." toegewezen te krijgen. Dit had echter geen positief resultaat en de situatie bleef ongewijzigd.
In de jaren 1911-1917 werd het fonds vrijwel niet aangeroerd omdat de particuliere weldadigheidsfondsen in de verschillende behoeften konden voorzien. Op 22 februari 1923 bestond het nominale kapitaal uit fl. 8400,-. Door de heersende werkloosheid moest de rente ervan nu wel gebruikt worden.
Van alle financiële handelingen zijn schriftelijke bewijzen aanwezig. Voor rentecoupons e.d. werd een rekening geopend bij Guépin en Van der Vlugt te Haarlem.
In januari 1926 werd de beheersvorm van het fonds gewijzigd in een stichting. Het beheer bleef bij de leden van het college van burgemeester en wethouders. Het doel van de stichting was het beheren van het kapitaal van de stichting en de over elk jaar gekweekte rente verdelen onder de in de gemeente Bennebroek werkzame kerkelijke, bijzondere en gemengde instellingen van weldadigheid, benevens het Burgerlijk Armbestuur van Bennebroek of zolang deze instelling niet bestond, burgemeester en wethouders van Bennebroek als belast met de burgerlijke armverzorging. De gekweekte renten zouden jaarlijks onder de vermelde instellingen worden verdeeld, naar verhouding van de uitgaven gedaan voor verzorging van armen, behorende tot de bevolking van Bennebroek.
Tot en met 1964 werden uitkeringen gedaan aan de verschillende armenkassen. Tussen 1924 en 1943 bedroeg het totaal aan de uitbetalingen fl. 4769,87. Meer dan de helft van dit bedrag werd afgestaan aan de gemeente Bennebroek, de rest werd verdeeld onder het R.K. armbestuur, de diaconie van de Nederlands-Hervormde Gemeente, de schaalvaders van de Nederlands-Hervormde Gemeente, het R.K. armbestuur Vogelenzang en de diaconie van de Gereformeerde Kerk.
In 1987 werd de stichting ontbonden. Het archief van de stichting werd gedeponeerd bij de gemeente Bennebroek.
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1926-1987
Omvang in meters:
0,10
Periode documenten:
(1892) 1926-1987
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-25.
Gemeente:
Bloemendaal