Menu

Uw zoekacties: Historische Vereniging Haerlem te Haarlem

3626 Historische Vereniging Haerlem te Haarlem

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Ter gelegenheid van het vijfenzeventig jarig bestaan van de Vereniging Haerlem heeft de samensteller van deze inventaris een overzicht gemaakt van de verenigingsgeschiedenis, gepubliceerd in drie artikelen in de jaarboeken Haerlem 1976 en 1977. Teneinde een optimaal gebruik van het verenigingsarchief te maken is dit archief voor deze gelegenheid geheel opnieuw geordend en daarna, volgens bestuursbesluit, in bruikleen gegeven aan het Haarlemse gemeentearchief. De oude ordening was wat tweeslachtig: voor bepaalde perioden bestond het archief voornamelijk uit dossiers, voor andere perioden voornamelijk uit series ingekomen en uitgegane stukken. In deze nieuwe inventaris is getracht deze oude ordening zoveel mogelijk intact te laten, maar het geheel toch in één overzicht bijeen te brengen. Het archief is redelijk compleet bewaard gebleven. Slechts het op 10 mei 1940 verloren gegane notulenboek 1928-1940 vormt een ernstig hiaat. Andere manco's zal de gebruiker opmerken in de financiële stukken en bij de convocaties aan de leden die in de dossiers algemene correspondentie zijn geborgen. De convocaties konden voor de laatste decennia door H.B.E. Warnaars en de samensteller uit hun eigen archieven worden aangevuld. De nummering der stukken, tot stand gekomen in overleg met Drs. J.J. Temminck, is zodanig dat het lopende archief zonder veel moeite van tijd tot tijd kan worden overgebracht en aan dit archief kan worden toegevoegd. In 1977 werd een kleine aanvulling voor dit archief ontvangen van de Universiteitsbibliotheek te Leiden, afkomstig uit het daar aanwezige archief van de firma de erven F. Bohn N.V. Deze stukken zijn op de betreffende plaatsen ingevoegd en in deze inventaris verwerkt. * 
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1901-2014
Omvang in meters:
5,90
Periode documenten:
(1900) 1901-2014
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-397. Een gedeelte van het archief is niet geïnventariseerd. Inv.nrs. 63, 71-76, 99-100, 145-151, 168, 265, 278 en 383-392 ontbreken. Inv.nr. 394 is bij het CBG Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag.
Gemeente:
Haarlem