Menu

Uw zoekacties: eigendomsbewijzen te Haarlem, Collectie van

3707 eigendomsbewijzen te Haarlem, Collectie van

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Plaatsingslijst
158 Eigendomsbewijzen van Gedempte Oude Gracht 101-103, resp. hoek Schagchelstraat en 2 huizen daarnaast, nr. 1. en 2. (Q 3943, 3944, d1, wijk IIInrs. 143 en 142.) 1698-1865
Transport voor Abraham van Steenkist, hoek Schagchelstraat. 1696
Transport voor Izaäk van Westerkappel Sr., huis nr. 1 met hypotheekakte (afgelost). 1701
Transport voor Arent Pluym, huis nr. 2. 1701
Transport voor Izaäk van Westerkappel Sr., huis nr.2. (met kopie van veilcondities). 1708
Overeenkomst tussen Izaäk van Westerkappel en Willem Buyssant over pompen. 1726
Transport voor Izaäk van Westerkappel Med., huis nr.1. 1732
Transport voor Izaäk van Westerkappel Med., huis nr.2. 1732
Overeenkomst tussen Izaäk van Westerkappel en Willem Buyssant over de kosten van sekreten. 1742 en 1751
Kwitanties 100ste penning voor de erven van Izaäk van Westerkappel Med.. 1768 en 1769
Extract uit de boedelscheiding van Izaäk van Westerkappel Med., betr. de huizen 1. en 2. 1772
Transport van Izaäk van Westerkappel jr., hoek Schagchelstraat, met kwitantie 100ste penning. 1774
Kwitanties van verschillende lasten wegens de huizen voor de Erven Izaäk van Westerkappel Jr. 1777-1778
Transport voor Joanna Coster, wed. van Izaäk Tirion. (voor Q 3944) Met briefjes over de veiling. 1779
Transport voor Joanna Coster, wed. van Izaäk Tirion. (voor Q 3943). 1779
Volmacht van Joanna Coster, wed. van Izaäk Tirion, tot verkoop van de huizen. 1785
Transport voor Jacob van Westerkappel. (voor Q 3943, 3944). 1785
Lijsten van eigendomsbewijzen van de huizen. begin 19e eeuw.
Extract uit de boedelscheiding van vrouw A. Menalda, wed. van J. van Westerkappel, betreffende deze huizen voor mej. M. van Westerkappel. 1843
Transport voor C. Schönhuth van beide huizen. Met bewijzen van niet bestaande hypothecaire inschrijvingen. 1865
166 Eigendomsbewijzenen andere stukken betr. het perceel Smedestraat 23 (gebouw St. Bavo). 1709-1954
A. Huis Smedestraat, hoek Morinnesteeg.
Eigendomsbewijzen voor Gerard Pauw, geb. Hoeuft, heer van Heemstede. 1726
Afschrift van het testament van Gerard Pauw, geb. Hoeuft en echtgenote, 1713. 1729
Eigendomsbewijzen voor Mr. Jan Frederik Parvé. 1749
B. Huis Morinnesteeg.
Transportakte voor Evert Elsbos. 1709
Kwitantie voor gekochte goederen. 1713
Transportakte voor Cornelis van Cottum. 1735
Transportakte voor Jacob van Noord. 1738
Transportakte voor Mr. Jan Frederik Parvé. 1759
Vergunning voor Mr. Jan Frederik Parvé voor het aanleggen van een zinkput. 1767
C. Beide huizen, later dubbelhuis.
Tenaamstelling op Hendrik André Parvé. 1806
Transportakte voor Albertus Deenik Az. 1818
Eigendomsbewijzen voor Daniel de Haan. 1835
Eigendomsbewijzen voor Mr. Cornelis Fock. 1865
Eigendomsbewijzen voor Mr. E.A. Iordens. 1866
Verklaring van de eigenaar van het aangrenzende perceel dat hij van Mr. E.A. Iordens vergunning tot het aanbrengen van een anker had gekregen. 1871
Eigendomsbewijzen voor J.P.A. Kilsdonk. 1882-1894
Lijst van eigendomsbewijzen, opgemaakt in 1835 en vervolgd tot 1894.
Akte van rechtsherstel (afschrift) voor de R.K. Volksbond, afd. Haarlem en andere eigendomsbewijzen. 1947-1948
Stukken betreffende verbouwingen en leveranties. 1949-1954
Aantekeningen enz. betreffende de geschiedenis. begin 20e eeuw
D. Stukken van de R.K. Volksbond, afd. Haarlem.
Stukken betreffende hypotheken, gevestigd op een perceel op de Gedempte Oude Gracht. 1899
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1546-1954
Omvang in meters:
3,10
Periode documenten:
1546-1954
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-193. Nr. 9 is vervallen. Index op straatnamen, huisnamen en molens in band 15.11.
Gemeente:
Haarlem