Menu

Uw zoekacties: Sint Marthavereniging te Haarlem

3799 Sint Marthavereniging te Haarlem

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De vereniging is opgericht in 1905 en had ten doel om rooms-katholieke dienstmeisjes in hun vrije tijd op te vangen, al gauw ook winkelmeisjes en modistes. Hiervoor was aanvankelijk het pand Raamvest 61 zwart gehuurd. In 1908 sloot de vereniging zich aan bij de internationale, in Freiburg gestichte Rooms-Katholieke Vereniging tot Bescherming van Meisjes.
Behalve op de opvang van werkende jonge vrouwen in hun vrije tijd richtte men zich ook op werkzoekende vrouwen, die al op het station werden opgevangen. Ze konden in het tehuis een nachtje slapen en afgaan op werkadressen die de vereniging verzamelde. Ook hield de vereniging zich bezig met de opvang van ongehuwde moeders. Bij legaat kreeg de vereniging in 1923 twee panden aan de Koninginneweg, dit werd Huize Maria, een ontmoetingsplaats voor dienstboden, ook voor de groep Duitse dienstboden. Dit huis fungeerde tevens als pension voor werkende jonge vrouwen. Gelieerd aan de Marthavereniging was de Kleine Theresiastichting die hetzelfde bestuur had. Deze stichting verzorgde kinderopvang. Aanvankelijk werden de kinderen verzorgd door de zusters carmelitessen. Na de verhuizing in 1946 naar de Bloemhofstraat namen de dominicanessen het over. In 1959 verhuisde men naar de Tempelierstraat. In 1972 werd het pand verkocht aan de Stichting Kinderdagverblijven.
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er naast de traditionele taken nieuwe. Tot de traditionele taken behoorde het stationswerk. Tot 1952 was er een kiosk op het station waar vrouwen om hulp of inlichtingen terecht konden. Hiernaast bleef tot de vestiging van het Gewestelijk Arbeidsbureau de arbeidsbemiddeling bestaan. De gezelligheidsvereniging voor dienstmeisjes, de Trekvogels, bleef eveneens bestaan. Nieuwe taken waren voogdij, reclassering en het opvangen van 'moeilijke' meisjes. Naast pension Huize Maria werd voor de laatste groep in 1945 het nieuwe Huize Margaretha opgericht, aanvankelijk in de Ripperdastraat, later aan de Baan. Het huis werd evenals het Theresia-huis een tijdlang geleid door dominicanessen. In 1960 werd een adviesbureau voor ongehuwde moeders opgericht. In 1963 werd deze taak overgenomen door de STION.
In 1979 kwam een fusie tot stand tussen de huizen Margaretha en Maria. Het eerste was sinds 1969 beheerd door de nauw aan de Marthavereniging gelieerde R.-K. Stichting voor Jongeren. In huize Margaretha werden meisjes gehuisvest van 14 tot 18 jaar die niet thuis konden blijven wonen. Huize Maria was een 'Kamer Trainings Centrum' geworden waar werkende of studerende meisjes van 17 tot 21 werden voorbereid op zelfstandig wonen.
Archiefstukken jonger dan 100 jaar zijn niet openbaar. Opheffing van de beperking op de openbaarheid na schriftelijke machtiging door de gemeentearchivaris.
Inventaris
47 Ingekomen stukken van overkoepelende kinderbeschermingsinstellingen, 1971-1975
3799 Sint Marthavereniging te Haarlem
Inventaris
47
Ingekomen stukken van overkoepelende kinderbeschermingsinstellingen, 1971-1975
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1905-1985
Omvang in meters:
2,10
Periode documenten:
1905-1985
Openbaarheid:
niet openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-85. Stukken jonger dan 100 jaar zijn niet openbaar.
Gemeente:
Haarlem