Menu

Uw zoekacties: Arrondissementsrechtbank Hoorn

38 Arrondissementsrechtbank Hoorn

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bij de veranderingen in de rechterlijke organisatie in 1838 werd als opvolger van de rechtbank van eerste aanleg de arrondissementsrechtbank te Hoorn ingesteld (K.B. van 6 juli 1830, Stb. 46). In het jaar 1877 werd deze rechtbank opgeheven en werd het arrondissement deels bij dat van Alkmaar en deels bij dat van Amsterdam gevoegd (Wet van 9 april 1877, Stb. 77). Het archief werd grotendeels naar Alkmaar vervoerd, slechts een deel van het archief van het parket van de officier van justitie bleef in Hoorn achter. Bij een brand in het gerechtsgebouw te Alkmaar op 19 februari 1890 ging nagenoeg het gehele archief daardoor verloren (verslag van de gemeente Alkmaar over het jaar 1890).
Het grootste deel van de stukken die te Hoorn achterbleven betreft ingekomen stukken bij de officier van justitie betreffende strafzaken en het toezicht op ambtenaren van de burgerlijke stand. Deze stukken zijn op jaar geordend maar verder niet nader toegankelijk. Bij de overdracht van het archief van de rechtbank te Alkmaar in 1984 werden nog enkele daar berustende registers van de voormalige rechtbank Hoorn overgedragen. Door de grote hiaten in het archief heeft onderzoek in de meeste gevallen nauwelijks zin. Men kan eigenlijk alleen hopen op het vinden van processen-verbaal die zich bevinden in de serie ingekomen stukken; vele van deze stukken betreffen echter slechts zeer formele mededelingen die nauwelijks enige nuttige informatie bevatten.
De wijze van citeren van dit archief is als volgt: Noord-Hollands Archief, Archief van de arrondissementsrechtbank te Hoorn, inv.nr. ...; verkort: NHA, Rechtbank Hoorn, inv.nr. ...
1. Bijlage: overzicht van de kantons en gemeenten behorend onder het arrondissement Hoorn
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1838-1877
Omvang in meters:
10,00
Periode documenten:
1838-1877
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-63. Nr. 4 ontbreekt. Overzicht van de kantons en gemeenten behorend tot het arrondissement Hoorn in de plaatsingslijst. Het archief is in 1890 grotendeels door brand verloren gegaan en bevat in hoofdzaak ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het Parket van de Officier van Justitie betreffende strafzaken en het toezicht op ambtenaren van de burgerlijke stand, 1838-1875.