Menu

Uw zoekacties: Nederlands-Hervormde Gemeente te Bennebroek
3825 Nederlands-Hervormde Gemeente te Bennebroek
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Algemeen
2. Vóór de kerkelijke zelfstandigheid van Bennebroek
3. Collatierecht van de ambachtsheren en -vrouwen van Bennebroek
4. Oprichting van de Hervormde Gemeente Bennebroek
5. Ingebruikname van het predikhuis
6. Bouw van de kerk
7. Beroeping van predikanten
8. Bemoeienis van de ambachtsheren en -vrouwen van Bennebroek
9. Afdracht van de helft van het collectegeld aan de diakenen van Heemstede
10. Het bestuur van de hervormde kerk
11. Betrekkingen met de Van Verschuer Brantsstichting
12. Vereniging Rehoboth
13. Christelijke jongelingsvereniging Het Mosterdzaad
14. De archieven van de Hervormde Gemeente Bennebroek
Inventaris
11. Bijlage 5: Lijst van kerkmeesters/kerkvoogden, 1801-1896
J.C. van der Laan jr
3825 Nederlands-Hervormde Gemeente te Bennebroek
Inventaris
11. Bijlage 5: Lijst van kerkmeesters/kerkvoogden, 1801-1896
J.C. van der Laan jr
Datering:
1886-1896
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1663-1988
Omvang in meters:
5,25
Periode documenten:
1663-1988 (1995)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris over de periode 1663-1944 inv.nrs. 1-109. Inv.nrs. 28-29 (doopboeken, 1711-1851 mei 25) en inv.nrs. 39-40 (trouwboeken, 1711-1774, 1782-1794, 1800-1816) zijn alleen digitaal te raadplegen. Inv.nrs. 29-31 (doopboeken, 1711-1916) en inv.nrs. 39-41 (trouwboeken, 1711-1850) zijn in fotokopieën aanwezig in de studiezaal. Lijsten van lidmaten, 1732, 1734, 1746, 1753, 1766, 1782, 1785, 1801, 1805, 1811, 1817, 1823, 1829 (uit inv.nrs. 1-3) zijn in fotokopie aanwezig in de studiezaal. Klapper op inv.nr. 42 (voorgenomen huwelijken, 1763-1802) in de inventaris. Lijsten van predikanten, 1658-1946, ouderlingen, 1711-1768, diakenen, 1711-1768, kerkmeesters, -voogden, 1801-1896, bestuursleden van de Vereniging Rehoboth, 1886-1916, en bestuursleden van de Christelijke Jongelingsvereniging Het Mosterdzaad, 1917-1928, in de inventaris.
Plaatsingslijst op de aanvulling over de periode 1823-1988 delen nrs. 1-2, 10, 12-13, 17-19, 30-31, 51-52, 54-57, 61, 71, 101-107, HJ-01, doosnrs. Di 1, HV 1, Ka 1, Kg 1-2, Kr-1, Kv 1-5, 7, Pa 1, Re 1, Vb 1-7, Ws 1-5, Zo 1, Kerkblad 'Lichtbaak'.
Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar.
Gemeente:
Bloemendaal