Menu

Uw zoekacties: Landgoed De Hartekamp te Heemstede

3861 Landgoed De Hartekamp te Heemstede

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Op een tekening van landmeter Hendrick Simonsz. Duijndam uit 1633 staat het land De Hartekamp op naam van de weduwe van Thooren Vliet *  . De Leidse familie Torenvliet was verwant aan de heren van Berkenrode. Catharina (gest. 1599), dochter van Adriaen van Berkenrode, was gehuwd met Leidse burgemeester Franc van Torenvliet, die het land zijn naam gaf toen het via een erfenis in zijn bezit kwam.
De zoon uit dit huwelijk trouwde met Catharina van Rhijn, genoemd op de tekening van Duijndam. In 1662 verkochten de erfgenamen van Torenvliet de hofstede aan Hendrik Zeegersz. van de Camp die de naam veranderde in Hartekamp.
Gillis van de Camp (overleden in 1682) leende in 1679 een bedrag van f 5500,-- met als onderpand zijn wooninge ende lands de Hartecamp *  . Financiële problemen dwongen hem in 1680 de Hartekamp te laten veilen. Zijn zwager Jacobus Heiblocq was de koper. Vervolgens hebben verschillende eigenaren het land in eigendom gehad:
Niet aangetroffen oorspronkelijke inventarisnummers:
45 Akte door de notaris Cornelis de Jongh, inzake verklaringen door Albert Franse en Jan Willemse uit Bennebroek over de afzanding van het duin, gelegen tegenover de Hartekamp, 15 juli 1733.
112 Verzameling diverse belastingzegels (van de stukken gevallen en bij de beschrijving gevonden).
114 Kaart van zekere perceele Weijlanden zijnde genaamd "Croesbeek", 27 augustus 1814.
152 Kaart van de landmeter Hendrik van Zutphen inzake de begrenzingen tussen de Hartekamp en "Bleeklust', 21 augustus 1820
183 Koopakte, afgegeven door de notaris mr. C.J. Boerlage, inzake de verkoop van grond door ir. D.J. van Lennep aan mevr. M.C. Smidt van Gelder-Kaars Sijpestein, 28 maart 1905.
Plaatsingslijst
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1656-1928
Omvang in meters:
0,70
Periode documenten:
1656-1928 (1952)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst in band 501.10 nrs. 1-191. Lijst van eigenaren, 1680-1966, in band 501.10.
Gemeente:
Heemstede
Categorie: