Menu

Uw zoekacties: Vereniging Het Wit-Gele Kruis te Velsen

3943 Vereniging Het Wit-Gele Kruis te Velsen

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De afdeling Velsen van Het Wit-Gele Kruis werd opgericht op 28 december 1927 in het pas geopende Sint Antoniusziekenhuis. Met enkele personeelsleden, zoals wijkverpleegsters en kraamhulpen, en daarnaast ook zusters uit de congregatie van de Franciscanessen, werd een begin gemaakt, waarbij de aandacht uitging naar de behartiging van algemene gezondheidsbelangen, de verpleging van zieken, de bestrijding van tuberculose en de behartiging van de gezondheidsbelangen van moeder en kind en het geven van voorlichting. Het werkgebied bestond uit de Rooms-Katholieke parochies IJmuiden en Driehuis. De jaren van de Tweede Wereldoorlog verliepen moeizaam, mede door het ondergedoken zijn van bestuursleden en de evacuaties van leden.
Na de bevrijding werd in 1947 begonnen met het verlenen van gezinshulp. De bestrijding van tuberculose was vanaf 1952 het werk van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG en GD). In 1959 werd de Stichting Kraamcentrum IJmond van het Wit-Gele Kruis opgericht in Beverwijk, een stichting die ook in Velsen werkzaam was. Na aanvankelijk gehuisvest te zijn in een kamer van het Antoniusziekenhuis werd voor het kruiswerk vanaf 1954 gebruik gemaakt van een eigen wijkgebouw aan de Willemsbeekweg 78. In 1960 werd een gebouw betrokken aan de Zeeweg 20. Sedert 1963 werd samengewerkt met de afdeling Velsen van de Provinciale Noord-Hollandse Vereniging het Witte Kruis in de zich snel ontwikkelende gemeentedelen Duinwijk en Zeewijk. De gemeente Velsen had aangeboden voor een wijkgebouw aan de Andromedastraat te zorgen voor beide organisaties en dat daarna in huur te geven. Toen evenwel bleek, dat subsidies voor de bouw door de provincie en het rijk alleen werden verstrekt aan verenigingen, werd besloten een gezamenlijke stichting in het leven te roepen: de Stichting Wijkgebouwen Velsen.
Vanaf 1972 werden pogingen ondernomen om ook voor het wijkwerk tot samenwerking te komen met de afdeling Velsen, die vanaf 1 januari 1966 afdeling Velsen van de Provinciale Noord-Hollandse Vereniging Het Groene Kruis heette. In 1968 volgde het samengaan van de afdeling Velsen van Het Groene Kruis met de zusterverenigingen van Beverwijk en Heemskerk in de Stichting Samenwerkende Groene Kruisverenigingen in de IJmond.
De afdeling Velsen van het Groene Kruis vormde met Het Wit-Gele Kruis, afdeling Velsen in 1977 de Kruisvereniging Velsen. In hetzelfde jaar ging men met de zusterverenigingen uit Beverwijk en Heemskerk voor het kruiswerk samen verder onder de naam: Stichting Samenwerkende Kruisverenigingen in de IJmond. De afdelingen Castricum en Uitgeest van Het Wit-Gele Kruis zijn per 1 januari 1978 toegetreden tot deze stichting.
In 1981 volgde een herstructurering, waarbij de kruisverenigingen van Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, samen de Vereniging Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Kruisverenigingen in de IJmond (VMGZ) vormden. Ook werd de Stichting Gezinsverzorging van de Kruisverenigingen in de IJmond (SGV) opgericht, waaraan de eerder vermelde kruisverenigingen, met uitzondering van Uitgeest, deelnamen. Deelnemers aan de VMGZ en SGV hadden hun administraties ondergebracht bij de Stichting Gemeenschappelijke Belangen Kruiswerk in de IJmond (SGB).
N.B. Zie ook: M. Bison, 'Verder geen bijzonderheden: de historie van de kruisverenigingen in IJmondgemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Velsen', z.j. (1996) en het organogram, inv. nr. 43.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1927-1977
Omvang in meters:
0,60
Periode documenten:
1927-1977 (1981)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming archiefvormer
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-45. Bij een aantal inv.nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv.nr. 2 openbaar vanaf 2027, inv.nr. 10 vanaf 2028, inv.nr. 11 vanaf 2026, inv.nr. 14 vanaf 2027, inv.nrs. 16, 31 vanaf 2026, inv.nr. 32 vanaf 2030.
Gemeente:
Velsen
Categorie: