Menu

Uw zoekacties: Nederlandse Rode Kruis, afdeling IJmuiden/Velsen

3953 Nederlandse Rode Kruis, afdeling IJmuiden/Velsen

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De afdeling Velsen van het Nederlandse Rode Kruis werd opgericht in 1914. In 1908 werd echter al door leden van de Prins Hendrik Brigade, afkomstig uit de kringen van het Nederlandse Rode Kruis (opgericht in 1867), samen met de afdeling Velsen van de Provinciale Noord-Hollandse Vereniging Het Witte Kruis een gebouw aan het Sluisplein in IJmuiden opgericht, waar men de beschikking had over een ziekenzaaltje en hulp kon verlenen aan schipbreukelingen. Al snel werd begonnen met het geven van lessen in eerste hulp bij ongelukken (EHBO). Vanaf 1927 werd ook aandacht besteed aan strandbezoekers, alleen gedurende de zomermaanden en aanvankelijk uitsluitend op zondag. Na het afstoten van het gebouw aan het Sluisplein kreeg men de beschikking over een onderkomen aan de Breesaapstraat, waar men (naar wordt vermeld), in 1941 uit werd verdreven door de Duitse bezetters en moest uitwijken naar een lokaal in de Casembrootstraat. Teneinde toch over de hele gemeente Velsen dienstbaar te kunnen zijn werden overal hulpposten ingericht.
Na de oorlog was de afdeling actief bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, zoals in de gevangenkampen, bij de terugkeer van ex-politieke gevangenen en bij het verdelen van voedsel. In 1955 kreeg men de beschikking over de voormalige boerderij De Slingermuur aan de Zeeweg/hoek Heerenduinweg in IJmuiden. Dit pand werd in 1993 verlaten voor een onderkomen aan de 's Gravenlust te Velsen-Zuid. De groep Velsen-Noord kreeg, ook in 1955, een lokaal ter beschikking in de Da Costaschool aldaar. Deze groep zou zich in 1976 afsplitsen van de afdeling en verder gaan als EHBO-vereniging.
Eveneens in 1955 ging de eerste groep langdurig bedlegerige patiënten uit de gemeente Velsen mee met een boottocht, zoals dat vanaf 1959 met het eigen schip van het Nederlandse Rode Kruis, de J. Henry Dunant, nog vele malen herhaald werd. Tevens was de afdeling actief met het organiseren van autotochten voor hen die niet in staat waren een dagje uit te gaan. Daarnaast beschikte de landelijke organisatie over enkele vakantiehuizen, waarop een beroep kon worden gedaan. Tot de activiteiten welke de afdeling zich tot haar taak rekende behoorden de rampenleniging, zoals het opvangen van slachtoffers, die door de brandweer zijn gered. Verder de sociaal-medische hulp; het aanwezig zijn bij sportmanifestaties en andere bijeenkomsten en het bemensen van de EHBO-post op het strand van IJmuiden. De afdeling Colonne bestond uit leden - vaak verpleegkundigen-welke gerechtigd waren om in oorlogstijd de verzorging van gewonden ter hand te nemen. Hiervoor hadden zij opleidingen gevolgd en bewijzen van bekwaamheid afgelegd. Men kende het Jeugd Rode Kruis, waarin jongeren actief waren - onder andere in het toenmalige St. Antoniusziekenhuis in IJmuiden- en de telefooncirkels, het contact houden met degenen in de samenleving, die sociaal geïsoleerd waren en het Welfarewerk, werk onder langdurig zieken en gehandicapten. Totdat het werk door andere organisaties werd overgenomen was men ook betrokken bij de Bloedtransfusiedienst en de Trombosedienst. In de loop van de jaren zijn de activiteiten aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1914-1989
Omvang in meters:
3,15
Periode documenten:
(1870) 1914-1989 (1992)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 703.16 inv. nrs. 1-188. Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar. Inv. nr. 133 is pas openbaar vanaf 2034.
Gemeente:
Velsen