Menu

Uw zoekacties: Crown Van Gelder Papierfabrieken NV te Amsterdam
457 Crown Van Gelder Papierfabrieken NV te Amsterdam
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
457 Crown Van Gelder Papierfabrieken NV te Amsterdam
1.
Inleiding
Het archief van Van Gelder Zonen is in 1982 door de curatoren in het faillissement van de Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V. te Amsterdam aan het rijksarchief in bewaring gegeven. De inbewaringgeving eindigt één dag voor de slotuitdelingslijst in het faillissement verbindend wordt en gaat dan over in een schenking.
Op de raadpleging van de stukken uit het archief rust de beperkende bepaling dat voor raadpleging van stukken jonger dan 15 jaar toestemming nodig is van de bewaargever, na de schenking van het archief toestemming van de rijksarchivaris.
Een overzicht van de geschiedenis van Van Gelder Zonen tot 1934 is te vinden in "Dr. Jane de Iongh: Van Gelder Zonen. 1784-1934. Haarlem 1934". Na dit jaar is geen volledige geschiedenis van het bedrijf meer verschenen. In de jaren 1983-1984 is er echter wel een onderzoek gedaan door de heren Kuiper en Luscuere van de Erasmus universiteit te Rotterdam naar de ondergang van Van Gelder Papier. Een verslag van dit onderzoek is echter nog niet ontvangen.
Het archief van Van Gelder Papier bevond zich in de kelder van het hoofdkantoor van Van Gelder aan de Parnassusweg te Amsterdam. Ter plekke is door J. Valenbreder van het rijksarchief een zeer grove selectie gemaakt van archivalia die voor inbewaringgeving aan het rijksarchief in aanmerking kwamen. Achtergebleven zijn vooral financiële bescheiden. Naar het rijksarchief werd 50 m' overgebracht.
Het archief bleek uit twee gedeelten te bestaan: een historisch gedeelte van 8 m' en een nieuwer gedeelte van 42 m'. Na vernietiging van 13 m' bleef er in totaal nog 37 m' over. Uit het historisch gedeelte is niet vernietigd.
Bij het historisch gedeelte behoorde ook een collectie papiermonsters, medailles en penningen. De papiermonsters zijn opgenomen in de rubriek "documentatie", de medailles en penningen in de rubriek "overige".
Verder behoorde bij het archief het gedeponeerde archief van de familie Van der Ley. Dit archief werd in 1889 door mevrouw Wed. B.H. van Vleuten te Wormerveer geschonken aan P. Smidt van Gelder. De familie Van der Ley was eigenaar van de molen Het Fortuin die in 1837 werd verkocht aan Van Gelder Schouten.
Het historisch gedeelte was beschreven in een inventaris (inv.nrs. 997-998), het nieuwere gedeelte is op het rijksarchief door J. Valenbreder op fiche beschreven. Een groot deel van de financiële administratie is beschreven door Peter van Nes, een erkend gewetensbezwaarde. De fiches zijn later, in 1985, door Edwin van der Heijden, eveneens erkend gewetensbezwaarde, door middel van het inventarisatieprogramma MAIS in de computer ingevoerd. In 1986 kwamen hier de beschrijvingen van het historisch gedeelte bij, zodat beide gedeelten nu in één inventaris verwerkt zijn. Na een eerste uitdraai van de inventaris is onder andere aan de hand van "Bewaartermijnen in een bedrijfsarchief", uitgegeven in 1985 door de Vereniging van Bedrijfsarchivarissen in Nederland te 's-Gravenhage, bepaald welke stukken eventueel voor vernietiging in aanmerking kwamen. Een overzicht van de stukken is ter goedkeuring aan de curator voorgelegd. Na de goedkeuring ontvangen te hebben zijn de stukken, in totaal 13 m', ter vernietiging naar het Bureau Vernietiging Overheidsarchieven te Apeldoorn overgebracht.
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
Records 1101 t/m 1200
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1400
Records 1401 t/m 1500
Records 1501 t/m 1553

Kenmerken

Datering:
1692-1981
Omvang in meters:
40,45
Periode documenten:
1692-1981
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Systematische plaatsingslijst in band 457.
Gemeente:
Velsen