Menu

Uw zoekacties: Rijksmuseum en rechtsvoorgangers te Amsterdam

476 Rijksmuseum en rechtsvoorgangers te Amsterdam

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Voorwoord
Het archief van het Rijksmuseum gaat terug tot het begin van de 19e eeuw. Het bevat een schat aan gegevens omtrent de verwerving en het beheer van de verzamelingen, tentoonstellingen, de verschillende museale gebouwen, de bedrijfsvoering en het personeel. Het beslaat zestig strekkende meters, verdeeld over een tiental fondsen. Ten behoeve van het wetenschappelijk werk in het museum wordt het archief veelvuldig geraadpleegd. Het vormt naast de inventariskaarten een primaire bron voor de documentatie.
Het oud archief, dat zich uitstrekt over de periode 1807-1945, wordt sedert 1978 beheerd door een parttime medewerker, drs F.H. A. Rikhof. Hij heeft zich ingespannen om dit archief te ordenen en toegankelijk te maken. Met het vervaardigen van deze inventaris heeft de heer Rikhof de toegankelijkheid aanzienlijk vergroot, hetgeen het wetenschappelijk onderzoek zeker ten goede zal komen.
Een woord van dank aan de heer Rikhof zij hier gaarne geuit. Ook naar prof. dr C. Dekker, rijksarchivaris in de provincie Utrecht, en de heer M. Baertl, archivist bij de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage, gaat mijn dank uit voor de adviserende en ondersteunende rol, die zij bij de totstandkoming van deze inventaris hebben gespeeld.
1. Het Rijksmuseum en zijn voorgangers
2. De vorming van de archieven
3. De inventarisatie
4. Beknopt literatuuroverzicht
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1807-1945
Omvang in meters:
67,50
Periode documenten:
1807-1945 (1985)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-2553. Schema's van het Rijksmuseum en zijn rechtsvoorgangers in band 476. Inv.nrs. 656, 688 en 2336 ontbreken. Inv.nr. 847 is vanwege slechte materiële staat niet raadpleegbaar. Inv.nrs. 88-89, 93, 96, 115, 118, 689-693 zijn alleen op microfiches te raadplegen in de studiezaal, de originelen zijn op afspraak in het Rijksmuseum te raadplegen. Invr.nrs. 1449-1470 zijn gedigitaliseerd. Inv.nrs. 373, 660, 742, 1084, 1126, 1129, 1133, 1135, 1176-1178, 1180, 1207, 1214, 1241-1243, 1269, 1745, 2041, 2043-2059, 2115, 2118, 2127-2131, 2256, 2380, 2382, 2407-2432, 2437, 2450-2451 zijn nog bij het Rijksmuseum aanwezig en aldaar op afspraak te raadplegen. Nadere toegangen op stukken betreffende de verwerving van kunst- en andere voorwerpen (inv.nrs. 99-104, 458-461, 836-841, 843-847, 851-856, 861-863, 915, 917, 1083-1084, 1499, 1745, 2132, 2198-2199, 2384-2394, 2396-2430, 2460-2462, 2464-2470, 2472-2474, 2477-2478) zijn opgenomen in bijlage I van de inventaris.