Menu

Uw zoekacties: Provinciale Griffie te Haarlem betreffende aktenbestanden, A...

497 Provinciale Griffie te Haarlem betreffende aktenbestanden, Archiefdeel van de

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Inventaris van het Aktenbestand 1943-1989 van de Provincie Noord-Holland.
Het archief van de Provinciale Griffie Noord-Holland wordt bewerkt in het kader van het 'Project Oud Archief 1943-1989' ten behoeve van de overdracht aan het Rijksarchief Noord-Holland, later Noord-Hollands Archief geheten.
Het aktenbestand kreeg prioriteit vanwege de slechte materiële staat, de slechte toegankelijkheid en de slechte ordening.
Een tweede reden hiervoor is de relatie die deze akten hebben tot de bescheiden die zich in andere bestanden van het Griffie-archief bevinden.
Het is mogelijk dat ooit besloten is om de akten, waar de provincie als partij betrokken was, bij elkaar te plaatsen. Dit is echter niet consequent doorgevoerd, met als gevolg dat er ook in de diverse deelarchieven originele akten te vinden zijn. Deze ordening blijft gehandhaafd.
Ondermeer bij de volgende deelarchieven kunnen akten aangetroffen worden: Onteigeningen, Belemmeringenwet/Privaatrecht, Provinciale wegen en Garantstelling Gezondheidszorg.
Daarom zal er in de toekomst een bijlage worden toegevoegd aan dit aktenbestand met een verwijzing naar de vindplaats van de overige akten.
De ordening van dit aktenbestand is in grote lijnen aangehouden en hersteld. Daarnaast is uit vijf dozen 'diversen' en diverse stapels een aantal rubrieken samengesteld. De volgende hoofdrubrieken zijn hieruit gevormd:
- Provincie Noord-Holland
- Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland
- Provinciale Waterstaat
- Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
- Provinciaal Ziekenhuis Santpoort
- Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch
- Provinciaal Ziekenhuis Medemblik
- Hoogheemraadschappen en polders
- Kanalen
- Wegen
- Oprichting vennootschappen en stichtingen
- Overige overeenkomsten
Bij een aantal rubrieken (2.02, 2.03, 2.04, gedeeltelijk 2.09 en 2.10) is gekozen voor de ordening op kadastrale gemeente. Deze rubrieken bevatten zoveel akten dat het ondoenlijk was om elke akte apart te beschrijven. Binnen de kadastrale gemeenten zijn de akten chronologisch geordend.
De overige rubrieken staan ook op chronologische volgorde maar daarnaast worden plaats en/of onderwerp aangegeven.
De oorspronkelijke omvang van het archief bedroeg ca 4,5 m en na afronding van de inventarisatie 5 m. De oorzaak hiervan is het geringe vernietigingspercentage en het overpakken van strak ingebonden portefeuilles naar dozen waarin de akten ruimer zijn gearchiveerd.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1943-1989
Omvang in meters:
6,40
Periode documenten:
(1932) 1943-1989
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming directeur
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-429. Inv.nr. 210 is pas openbaar vanaf 2046. Het archiefdeel bevat akten waar de provincie als partij betrokken was.
Gemeente:
Provincie Noord-Holland