Menu

Uw zoekacties: Provinciaal Bestuur van Noord-Holland te Haarlem betreffende...

523 Provinciaal Bestuur van Noord-Holland te Haarlem betreffende cultuur, sport en educatie

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De provinciale taak op het gebied van cultuur, educatie en sport is deels terug te vinden in wetgeving, in nota's en afspraken met ministeries.
Talrijk waren de subsidies op cultureel gebied die jaarlijks door de provincie aan diverse instellingen en verenigingen werden toegekend, met name vanaf 1970. Dit was het gevolg van de decentralisatie van het subsidiebeleid van het Rijk naar de lagere overheden. De provincie had op grond van ondermeer artikelen 89 en 122 van de Provinciewet 1962 de bevoegdheid om uit eigen kas subsidies te verlenen en zo een eigen beleid te ontwikkelen. Dit subsidiebeleid kon worden bekostigd door de inkomsten via het provinciefonds, door middel van een eigen belastingheffing of via uitkeringen van het Rijk, waarbij de bestedingsrichting bij wet of bij Algemene Maatregel van Bestuur werd aangegeven. (artikelen 144a tot en met 160h van de Provinciewet 1962) Om dit te ondersteunen werden er diverse fondsen ingesteld en op aparte posten op de begroting gereserveerd, zoals een Theaterkrediet. Ook zijn er regelmatig nota's opgesteld om het beleid te ondersteunen. Inventarisnummer 29 is daar een voorbeeld van.
Uiteindelijk werd omstreeks 1990, mede onder invloed van de kerntakendiscussie en veranderde zienswijze, het subsidiebeleid minder structureel en vervangen door meer specifieke doeluitkeringen aan een organisatie of een vereniging voor een beperkt aantal jaren.
1. De organisatie
2. Culturele Raad
3. Subsidiefondsen
4. Verantwoording
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1943-1989
Omvang in meters:
19,00
Periode documenten:
1943-1989 (2011)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-1024.
Gemeente:
Provincie Noord-Holland