Menu

Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Haarlemmermeer (Gemeente Haarlemmermeer)

7001 Gemeentebestuur van Haarlemmermeer (Gemeente Haarlemmermeer)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. De gemeente Haarlemmermeer in de periode 1910-1945
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Bijlagen: Overzicht van het gemeentebestuur, gemeentesecretarissen en gemeente-ontvangers
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1910-1945
Omvang in meters:
65,95
Periode documenten:
1910-1945 (1969)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-3016. Bij een aantal inv.nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv.nrs. 801, 948-963, 972-975, 987-989, 1043, 1819-1820, 1977, 1996, 2001 ontbreken. Inv.nrs. 1606-1607 zijn vervallen. Alfabetische lijsten van raadsleden, (1868) 1910-1943, leden van de tijdelijke gemeenteraad, 1945-1946, en van wethouders, (1895) 1910-1945, in de inventaris. Lijsten van burgemeesters, 1908-1945, gemeentesecretarissen, 1909-1945, en gemeenteontvangers, 1872-1947, in de inventaris.
Inv.nrs. 993-1077 zijn resp. bevolkingsregisters, 1900-1922, 1922-1940. De bevolkingsregisters, 1900-1922, zijn alleen digitaal te raadplegen. De bevolkingsregisters, 1922-1940, zijn alleen digitaal te raadplegen in de studiezaal. Bevolkingsregisters vóór 1900 zijn te vinden in het archief van het Gemeentebestuur van Haarlemmermeer, 1855-1909, toegangsnummer 7000, inv.nrs. 833-884.
Inv.nrs. 947-989 zijn de registers van de burgerlijke stand (inv.nrs. 947-963: geb. akten, 1911-1944, inv.nrs. 964-975: huw. akten, 1912-1945, inv.nrs. 976-986: overl. akten, 1912-1944 en inv.nrs. 987-989: tienjarentafels, 1913-1944). Inv.nrs. 948-963 zijn pas na 100 jaar openbaar en inv.nrs. 972-975 zijn pas na 75 jaar openbaar. De registers van de burgerlijke stand zonder beperking op de openbaarheid zijn digitaal te raadplegen op de landelijke website Wie WasWie.nl of op microfiches (m.u.v. geb. akten 1911-1912, huw. akten, 1924-1937, overl. akten, 1939-1944) te raadplegen in de studiezaal, evenals de huwelijksbijlagen, 1856-1922, die op microfilms zijn te raadplegen. De huwelijksbijlagen, 1923-1932, zijn in origineel aan te vragen in de studiezaal. Voor het raadplegen van de huwelijksbijlagen is het nummer van de huwelijksakte nodig.
Wilt u zien welke gegevens al online beschikbaar zijn, raadpleeg dan de landelijke website WieWasWie.nl of kijk op www.noord-hollandsarchief.nl/zoeken/genealogie.
Gemeente:
Haarlemmermeer