Menu

Uw zoekacties: Staatsbosbeheer Noord-Holland te Haarlem

809 Staatsbosbeheer Noord-Holland te Haarlem

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Staatsbosbeheer, opgericht in 1899, was belast met het beheer van de aan de Staat toebehorende, onder het Departement van Binnenlandse Zaken ressorterende bossen, bebossingen, ontginningen en woeste gronden, die bestemd waren om te worden bebost of ontgonnen. Het technisch beheer werd uitgeoefend door een Inspecteur der Staatsbossen en Ontginningen en een of meer aan hem toegevoegde ambtenaren (Stb. 1900, nr. 6). Voor dat beheer kwamen beheersobjecten, houtvesterijen en boswachterijen genaamd.
In 1929 werd de organisatie van het Staatsbosbeheer opnieuw vastgesteld (Stb. 1929, nr. 45). Naast het hiervoor genoemde beheer van bossen enz. worden als taken genoemd: de uitvoering van de wettelijke bepalingen betreffende de bosbouw, de bescherming van het natuurschoon, waaronder begrepen het toezicht op de bossen, en de bosbouwvoorlichting.
Het Besluit Staatsbosbeheer 1956 (Stb. 1956, nr. 371) ten slotte noemde als nieuwe taak de landschapsverzorging.
In Noord-Holland ontstond de eerste houtvesterij in 1911. Bij ministerieel besluit van 20 april 1911, nr. 544 werden de boswachterijen "Schoorl", "Westermient" en "De Koog", op Texel, tot de houtvesterij "Alkmaar" samengevoegd. De genoemde boswachterijen werden, samen met de boswachterij "'s-Gravenhage", op 1 mei 1914 samengevoegd tot één beheerseenheid, met de naam houtvesterij "Haarlem".
In mei 1915 werd aan de boswachterij "Petten", die in december 1914 was opgericht, het noordelijkste deel van de boswachterij "Schoorl" toegevoegd. De naam veranderde daardoor in "Petten-Camp". Begin 1915 vond de oprichting plaats van de boswachterij "Noordwijk". Met ingang van 1 september 1916 werd de boswachterij "'s-Gravenhage" aan de houtvesterij "Haarlem" onttrokken, maar per 1 augustus 1920 weer daaraan toegevoegd.
Noord-Holland kreeg in 1920 een tweede houtvesterij, "De Eilanden" genaamd. Onder deze beheerseenheid ressorteerden de boswachterijen op de waddeneilanden Texel, Vlieland en Terschelling. Tot de houtvesterij "Haarlem" behoorden sinds 1920 de boswachterijen "'s-Gravenhage", "Noordwijk", "Schoorl" en "Petten-Camp".
Vanaf ca. 1935 vormde de Wieringermeerpolder een beheerseenheid van de houtvesterij "De Eilanden".
In augustus 1940 werd het bureau van deze houtvesterij verplaatst van Den Helder naar Alkmaar. Met ingang van 1 oktober 1941 kwam de boswachterij "Schoorl" bij het ambtsgebied van "De Eilanden", die als naam houtvesterij "Alkmaar" had gekregen.
Deze houtvesterij bestond tot de reorganisatie in 1957 uit de boswachterijen "Texel", "Vlieland", "Terschelling", "Schoorl" en "De Wieringermeer". De houtvesterij "Haarlem", waartoe de boswachterijen "'s-Gravenhage" en "Noordwijk" behoorden, zag zijn ambtsgebied in 1943 vergroot worden met Rozenburg, Voorne en Putten, IJsselmonde, de Hoeksche Waard, het Eiland van Dordt en het westelijk deel van de Alblasserwaard.
Door een reorganisatie in 1957 ontstond één houtvesterij, met de naam "Haarlem", waarbij de opgeheven houtvesterij "Alkmaar" was gevoegd. Onder deze houtvesterij vielen de boswachterijen "Texel", "Vlieland" (1 augustus 1959 overgegaan naar het consulentschap Leeuwarden), "Terschelling", "Schoorl", "Wieringermeer", "Noordwijk" en "Wassenaar".
De houtvesterij "Haarlem" werd een onderdeel van het Consulentschap voor Noord- en Zuid-Holland, dat gevestigd was in Haarlem. Voor de uitvoering van de taken van het consulentschap functioneerden afzonderlijke 'dienstvakken', te weten: algemeen bosbouwkundige taken, natuurbescherming en landschapsverzorging.
De archieven van Staatsbosbeheer zijn gevormd door de houtvesterijen "Alkmaar" en "Haarlem" en het Consulentschap voor Noord- en Zuid-Holland te Haarlem. In de inventaris komen deze drie archiefvormers niet afzonderlijk voor. De veranderingen in de organisatie - denk aan de oprichting en opheffing van houtvesterijen en de indeling van boswachterijen - hadden namelijk geen gevolgen voor de archiefvorming. Dossiers werden niet afgesloten, maar voortgezet door de rechtsopvolger. De oorspronkelijke ordening van de archiefbestanddelen, op onderwerpen en zaken, is gehandhaafd. De beschrijvingen zijn verbeterd en systematisch ingedeeld in rubrieken. Bij de stukken van algemene aard is waar nodig de naam van de archiefvormer in de beschrijving opgenomen.
De selectie van de archiefbescheiden vond plaats aan de hand van de gecumuleerde selectielijst van Staatsbosbeheer. Toestemming tot het vernietigen van archiefbescheiden, met een omvang van 6 m., werd gegeven door de directeur van regio-West van Staatsbosbeheer.

Literatuur
Buis, Jaap en Jan-Paul Verkaik. Staatsbosbeheer. 100 jaar werken aan groen Nederland. Utrecht, 1999.
Fris, A.S. Bomen met beleid. Een onderzoek naar actoren, taken en handelingen op het beleidsterrein Bosbouw in de periode 1945-1995 (...). 's-Gravenhage, 1997 (PIVOT-rapport; 44).
Oldenbeek, N. van en A.S. Fris. Natuur- en landschapsbeheer en Relatienotabeleid. Een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen van actoren op de beleidsterreinen natuur- en landschapsbeheer (1945-) en relatienotabeleid (1974-). 's-Gravenhage, 2000 (PIVOT-rapport; 79).
Afbeeldingen
10BB Een blad met opstand van de achtergevel en voorgevel, drie doorsneden en plattegrond., 1883-10 i
809 Staatsbosbeheer Noord-Holland te Haarlem
Afbeeldingen
10BB
Een blad met opstand van de achtergevel en voorgevel, drie doorsneden en plattegrond., 1883-10
Datering:
1883-10
Beschrijving:
Een blad met opstand van de achtergevel en voorgevel, drie doorsneden en plattegrond.
Vervaardigers:
Muysken, C. 1843-1922
Opmerkingen:
Oranjerie|achtergevel|doorsneden|voorgevel|begane grond Oranjerie
Licentie:
PDM 1.0 Geen auteursrecht
Techniek:
Tekening
Adres:
Overveen, Elswoutslaan  
Land:
Nederland
Naam object:
Orangerie
Orangerie Elswout
Signatuur:
r.o.

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1899-1965
Omvang in meters:
7,00
Periode documenten:
1899-1965
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-169.
Categorie: