Menu

Uw zoekacties: Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling 1972 te Ams...

814 Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling 1972 te Amsterdam (Floriade Amsterdam 1972)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De internationale tuinbouwtentoonstelling 'Floriade Amsterdam 1972' werd georganiseerd door de Nederlandse Tuinbouwraad en de Gemeente Amsterdam, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde en met medewerking van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Bij besluit van 25 januari 1967 stelde de gemeenteraad van Amsterdam vijf miljoen gulden beschikbaar voor het houden van de tentoonstelling. De organisatie daarvan berustte bij een daartoe in het leven geroepen stichting, Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling 1972 genaamd, die zich ten doel stelde: 'het voorbereiden, organiseren en tot afwikkeling brengen van de tentoonstelling.'
Ir. C. Staf, in 1970 opgevolgd door H.J. Hylkema, was voorzitter van het stichtingsbestuur. De Organisatiecommissie - aanvankelijk Werkcommissie geheten - was belast met de dagelijkse gang van zaken en de voorbereiding van besluiten van het dagelijks bestuur van de Stichting. Organisatiebureau Jac. Kleiboer kreeg opdracht voor de algemene organisatie.
De 'Floriade Amsterdam 1972' vond plaats van 30 maart tot en met 1 oktober 1972 op een tentoonstellingsterrein, dat een deel van het Beatrixpark, een deel van de Ringbaan en het park langs de Amstel omvatte, terwijl de elf binnententoonstellingen in de Amstelhal van de RAI werden gehouden. In totaal hebben ruim 4,3 miljoen mensen dit evenement bezocht.
De archiefbescheiden zijn hoofdzakelijk gevormd door Organisatiebureau Jac. Kleiboer, dat zoals gezegd belast was met de algemene organisatie. Jac. Kleiboer was lid van de Organisatiecommissie en daarnaast adviseur van het bestuur.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1967-1974
Omvang in meters:
1,95
Periode documenten:
1967-1974
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-37. Inv.nr. 37 ontbreekt.