Menu

Uw zoekacties: Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel te Hillegom

819 Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel te Hillegom

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In het najaar van 1906 besluit het bestuur van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur tot het instellen van een Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel. Op 27 mei 1907 komt het Scheidsgerecht voor het eerst bijeen. Het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel is een arbitragecollege, met als taak het oplossen van geschillen tussen kopers en verkopers door het doen van bindende uitspraken.
Het Scheidsgerecht bestond bij de installatie in 1907 uit een voorzitter en een secretaris, beiden met een juridische achtergrond, twee leden-exporteurs en twee leden-kwekers. In 2007, toen het Scheidsgerecht zijn honderdjarig bestaan vierde, fungeerden naast de voorzitter en de secretaris zes scheidslieden: drie telers en drie exporteurs.
De basis voor de rechtspraak door het Scheidsgerecht vormt het Handelsreglement voor de Bloembollen en het Arbitragereglement. Het Handelsreglement bevat allerlei rechten en plichten van koper en verkoper, terwijl het Arbitragereglement de gang van zaken rond de zittingen beschrijft.
Correspondenten van het Scheidsgerecht kunnen worden ingeschakeld door partijen om bijvoorbeeld een monster te nemen of een beschrijving van een situatie op te stellen. Voor het opplanten van monsters is de Proef- en Monstertuin van de KAVB in het leven geroepen.
Zie voor de stukken betreffende het Handelsreglement, het Arbitragereglement en de Vaste Commissie voor het Handelsreglement de inventaris van het archief van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (toegangsnummer 535), inv.nr. 332-334.
Bron: Arie Dwarswaard en René Faas, Naar recht en billijkheid. 100 jaar Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel. Hillegom 2007
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1907-2005
Omvang in meters:
4,30
Periode documenten:
1907-2005
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 819 inv. nrs. 1-68.