Menu

Uw zoekacties: Sub-ideeënbuscommissie Openbare Werken te Beverwijk

1994 Sub-ideeënbuscommissie Openbare Werken te Beverwijk

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het Reglement Ideeënbus is vastgesteld door Burgemeester en Wethouders d.d. 25 juli 1963 en d.d. 28 november 1963 en treedt in werking op 1 mei 1964.
Volgens artikel 2, lid B wordt onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders voor de Dienst Openbare Werken door de medezeggenschapscommissie van deze dienst een afzonderlijke sub-ideeënbuscommissie aangewezen, bestaande uit: een voorzitter (de directeur of diens plaatsvervanger), 4 technische ambtenaren (van verschillende afdelingen), een administratief ambtenaar en een vertegenwoordiger van de werklieden.
De leden van de sub-commissie worden aangewezen voor de tijd van één jaar. Iedere sub-commissie benoemt uit haar midden een secretaris en wijst een der leden aan om zitting te nemen in de centrale ideeënbus-commissie.
De sub-ideeënbuscommissie heeft tot taak:
1.De ingezonden voorstellen te onderzoeken en van dit onderzoek een zakelijk verslag samen te stellen, hetwelk aan de centrale ideeënbuscommissie wordt toegezonden.
2.Te adviseren over het al dan niet toekennen en de grootte van een premie. Uit het advies moet, indien dit niet met algemene stemmen wordt uitgebracht, de mening van de minderheid blijken.
Burgemeester en Wethouders nemen een beslissing over de ideeën en delen hun beslissing schriftelijk mede aan de voorzitter van de sub-ideeënbuscommissie. De inzender wordt door de voorzitter van de sub-ideeënbuscommissie opgeroepen en neemt de premie in ontvangst.
Per 1 januari 1986 worden de leden voor een periode van 4 jaar aangewezen. Burgemeester en wethouders delen hun beslissing schriftelijk mede aan de secretaris van de centrale ideeënbuscommissie, de inzender van het idee en de voorzitter van de sub-ideeënbuscommissie van de tak van dienst, waarvoor het idee is bestemd, om in toepassing te worden gebracht, alsmede ter uitreiking van de beloning.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1964-1988
Omvang in meters:
0,10
Periode documenten:
1964-1988
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 202.21 inv. nrs. 1-5.
Gemeente:
Beverwijk
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.