Menu

Uw zoekacties: Bedrijf Openbare Werken te Haarlem

1517 Bedrijf Openbare Werken te Haarlem

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het bedrijf van Openbare Werken is zeker een der oudste onderdelen van het Haarlemse stadsbestuur. De stadstimmerman en de stadsfabriek zorgden al vroeg voor het onderhoud van de wallen en de gebouwen in Haarlem. Het oudst aanwezige kasboek van de timmermeester is van 1465 (Enschedé I, nr 1108).
Deze functionarissen besteedden het werk uit en hielden toezicht op de uitvoering. Deze werkwijze hield tot ver in de 19e eeuw stand, tot 1880 bestond Openbare Werken uit één opzichter, die aan huis zijn bureau had, indien nodig mensen in dienst nam en dan de kosten declareerde bij de Ontvanger. Pas in 1880 kreeg hij naast zich de stadsarchitect, die het toezicht kreeg op de werken en eigendommen der gemeente. De opzichter kreeg het toezicht over straten, wegen en riolen, de bepalingen betreffende de bouwpolitie en het toezicht op de brandblusmiddelen. Deze twee ambtenaren over de gemeentelijke werken en gebouwen kregen een eigen bureau in het huis naast de Pandpoort. Prompt komt er nu een snelle uitbreiding van het personeel der gemeentewerken, zodat de burelen in 1892 moesten worden verplaatst naar het huis van de bewaarder van het Gymnasium aan het Prinsenhof en later, in 1923, naar het gebouw Jacobijnestraat. In 1902 werd voor het eerst een directeur benoemd.
Het archief toont duidelijk de constructie van de dienst. Tot 1880 bestond het alleen uit het archief van de opzichter, die volgens zijn instructie zijn archief moest bijhouden en bij zijn ontslag overdragen aan zijn ambtsopvolger. Van 1880 tot 1887 houden architect en opzichter ieder hun eigen archief bij, daarna combineren zij het. In 1920 vindt een reorganisatie van Openbare Werken plaats in de afdelingen bouwen, civiel en grondbedrijf, welke verandering in het archief zijn weerslag vond. In 1952 tenslotte is men overgegaan op de code VNG.
Het correspondentiearchief tot 1919 stond al vele jaren in het depot van het gemeentearchief, nauwelijks geïnventariseerd. Toen in 1967 Openbare Werken verhuisde naar Koningstein, het eerste nieuwe, speciaal voor dit bedrijf gebouwde kantoor, werd het archief tot en met 1951 aan het gemeentearchief overgedragen.
De meeste tekeningen bevinden zich op Koningstein. Uit de laatste jaren ontbreken vrij veel nrs. die bij Openbare Werken nog in gebruik waren.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1805-1952
Omvang in meters:
139,65
Periode documenten:
(1802) 1805-1952
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-1909. Een gedeelte van het archief is niet geïnventariseerd. Dit gedeelte is nog niet ter inzage. Toegang op inv.nrs. 1742-1773 (dossiers betreffende de huizen en andere eigendommen van het Grondbedrijf) en toegang op inv.nrs. 1890-1891 (stukken betreffende schattingen van de waarde van schoolgebouwen en hun meubilair, ingevolge art. 205 van de Wet op het L.O. van 1920, 1921-1954) in de inventaris.
Gemeente:
Haarlem
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.