Menu

Uw zoekacties: "Aan Joannes Luiken de Jonge" en Des menschen begin, midden ...

Bibliotheek

De bibliotheek van het Noord-Hollands Archief heeft een grote collectie boeken, tijdschriften en andere publicaties en bezit heel veel historische kranten uit Noord-Holland en dorpen en steden uit de regio. Een overzicht van nieuwe aanwinsten is hier te bekijken.

 
 
De bibliotheek bevat:
  • Tienduizenden boeken.
  • Bijzondere en unieke tijdschriften, zoals die van historische verenigingen in Noord-Holland.
  • Lokale en regionale dag- en weekbladen. Een gedeelte van de collectie kranten is online te bekijken via de Krantenviewer. Bijvoorbeeld het Haarlems Dagblad, te raadplegen van 1883-1980.
  • Een verzameling van (vaak uniek) gedrukt en geschreven materiaal. Voorbeelden hiervan zijn: dagboeken en brieven, bid- en devotieprentjes, gelegenheidsgedichten en pamfletten, schoolrapporten en diploma’s, reclamemateriaal en briefhoofden en materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder veel illegale kranten.
  • De Oude Boekerij van de Stadsbibliotheek Haarlem.
De bibliotheekcatalogus kan online geraadpleegd worden. Het materiaal zelf is te bekijken in de studiezaal van het Noord-Hollands Archief.
beacon
 
 
Boek
20886 "Aan Joannes Luiken de Jonge" en Des menschen begin, midden en einde / J.A. van Leuvensteijn, 1974
Titel:
"Aan Joannes Luiken de Jonge" en Des menschen begin, midden en einde
Uitgave:
Groningen : Tjeenk Willink
Jaar:
1974
Bibliografische annotatie:
In: De Nieuwe Taalgids, jrg 67, nr. 3, (mei 1974), p.205-206
Raadpleegmogelijkheid:
Exemplaarkenmerk:
43010952