Menu

Uw zoekacties: 's Amsterdammers winter / J. Six van Chandelier ; uitg. en t...

Bibliotheek

De bibliotheek van het Noord-Hollands Archief heeft een grote collectie boeken, tijdschriften en andere publicaties en bezit heel veel historische kranten uit Noord-Holland en dorpen en steden uit de regio. Een overzicht van nieuwe aanwinsten is hier te bekijken.

 
 
De bibliotheek bevat:
  • Tienduizenden boeken.
  • Bijzondere en unieke tijdschriften, zoals die van historische verenigingen in Noord-Holland.
  • Lokale en regionale dag- en weekbladen. Een gedeelte van de collectie kranten is online te bekijken via de Krantenviewer. Bijvoorbeeld het Haarlems Dagblad, te raadplegen van 1883-1980.
  • Een verzameling van (vaak uniek) gedrukt en geschreven materiaal. Voorbeelden hiervan zijn: dagboeken en brieven, bid- en devotieprentjes, gelegenheidsgedichten en pamfletten, schoolrapporten en diploma’s, reclamemateriaal en briefhoofden en materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder veel illegale kranten.
  • De Oude Boekerij van de Stadsbibliotheek Haarlem.
De bibliotheekcatalogus kan online geraadpleegd worden. Het materiaal zelf is te bekijken in de studiezaal van het Noord-Hollands Archief.
beacon
 
 
Boek
20425 's Amsterdammers winter / J. Six van Chandelier ; uitg. en toegel. door Maria A. Schenkeveld-van der Dussen ; met medew. [en ill]. van Hans Luijten, 1988
Titel:
's Amsterdammers winter
Uitgave:
Utrecht : HES
Jaar:
1988
Bibliografische annotatie:
Eerder verschenen in: Poësy van J. Six van Chandelier. - Zwolle : Tjeenk Willink, 1953. - (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden ; 2). - Oorspr. verschenen in: Poësy. - Amsterdam, 1657
Overige gegevens:
80 p. : ill. ; 23 cm
ISBN:
90-6194-197-0
Raadpleegmogelijkheid:
Exemplaarkenmerk:
43011744