Menu

Uw zoekacties: Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem

3620 Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Na de inlijving van het koninkrijk Holland bij Frankrijk op 9 juli 1810, werd de burgerlijke stand ingevoerd. De ambtenaar van de burgerlijke stand was een zelfstandig archiefvormer. Hij legde voor de vervulling van zijn functie de eed of belofte af voor de arrondissementsrechtbank. Zijn ambt had daardoor een zelfstandig karakter en daarmee ook het archief.
De stukken ontvangen en opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn daardoor in dit archief opgenomen en niet in het archief van het Gemeentebestuur van Haarlem 1813-1957 (toegangsnummer 2295). De 6e afdeling behandelde zowel burgerlijke stand als bevolking. In de praktijk is het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand en bevolking zoveel mogelijk gescheiden gehouden, maar in de periode 1940-1945 maakten zowel de correspondentie betreffende burgerlijke stand als bevolking deel uit van hetzelfde ordeningsstelsel. De ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende bevolking uit de periode 1940-1945 bevatten dan ook stukken betreffende burgerlijke stand. Deze stukken zijn gevoegd bij het archief van het Gemeentebestuur van Haarlem 1813-1957 (toegangsnummer 2295), inventarisnummers 8362-8383.
Het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem is geïnventariseerd in het kader van het grotere plan van aanpak om de inventarisatie van het archief van het Gemeentebestuur van Haarlem 1813-1957 af te ronden. Zie de inleiding van dit archief (toegangsnummer 2295) voor meer informatie.
De registers op geboorten, huwelijken en echtscheidingen en overlijden zijn niet genummerd. De registers zijn gedigitaliseerd en in te zien in de studiezaal van het Noord-Hollands Archief en/of de website WieWasWie.
De serie doodsoorzaken hadden op grond van de selectielijst vernietigd moeten worden, maar zijn vanwege de compleetheid van de serie over de jaren 1865-1957 bewaard gebleven. De aangifteformulieren van overlijden over de jaren 1940-1957 zijn bewaard gebleven, aangezien de formulieren gegevens bevatten die niet op de overlijdensaktes en doodsoorzaken zijn terug te vinden, zoals de plaats waar de overledene is begraven.
De serie correspondentie bevat veel kennisgevingen van overlijden en echtscheidingen. Daarnaast bevat de serie akten van het echten van kinderen en tot 1926 jaarlijkse bevolkingsstatistieken.
De inventarisnummers 318-319 uit het archief zijn niet openbaar voor een periode van 75 na dagtekening van de stukken.
Plaatsingslijst
87-262 Doodsoorzaken, opgaven omtrent overledenen in de gemeente, 1865-1957
3620 Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem
Plaatsingslijst
87-262
Doodsoorzaken, opgaven omtrent overledenen in de gemeente, 1865-1957
Uiterlijke vorm:
143 pakken en 33 omslagen

Kenmerken

Datering:
1812-1957
Omvang in meters:
43,00
Periode documenten:
(1811) 1812-1957 (1966)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-322 en ongenummerd (registers van de burgerlijke stand). Bij de volgende nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Nr. 318 openbaar vanaf 2025 en nr. 319 openbaar vanaf 2032. De volgende registers van de burgerlijke stand zijn aanwezig: geboorteakten, 1812-1916, huwelijksakten, 1811-1941, overlijdensakten 1812-1966, en tienjarentafels geboorten, 1812-1912, huwelijken, 1812-1940, overlijden, 1812-1960. De geboorteakten, 1812-1916, huwelijksakten, 1811-1941, overlijdensakten, 1812-1966 met tienjarentafels, 1812-1950 zijn digitaal te raadplegen. Nadere informatie over de raadpleging bij de informatiebalie. Kopieën van de tienjarentafels zijn ook geplaatst in de studiezaal. De huwelijksbijlagen, 1811-1932, zijn op microfilms te raadplegen in de studiezaal. Voor het raadplegen van de huwelijksbijlagen is het nummer van de huwelijksakte nodig. Akten van latere jaren zijn nog bij Burgerzaken van de gemeente Haarlem, Publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem, tel. 14 023. Gegevens over personen vóór 1811 zijn te vinden in de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. De geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten zijn te doorzoeken via de website WieWasWie. Het archief bevat ook doodsoorzaken, opgaven omtrent overledenen in de gemeente Haarlem, 1865-1957, nrs. 87-262.
Gemeente:
Haarlem