Menu

Uw zoekacties: Thorbecke / Brugmans, Dr. I.J., 1958

Bibliotheek

Zoeken in Bibliotheek

beacon
 
 
Inventaris
1. Bond van de Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU)
1.3. Documentatie
1.3.1. Publicaties van de BNVU en individuele volksuniversiteiten

620-633 De Volksuniversiteitsbibliotheek, 1921-1961, met hiaten
Boek
629 Thorbecke / Brugmans, Dr. I.J., 1958
Titel:
Thorbecke
Editie:
Derde, herziene en bijgewerkte druk
Uitgave:
Haarlem : De ervan F. Bohn N.V. , 1958
Jaar:
1958
Deelnummer:
Tweede reeks, no. 21
Bibliografische annotatie:
Bevat inhoudsopgave, literatuurlijst en register, met papieren omslag.