Menu

Uw zoekacties: Om het Algemeen Volksgeluk : Twee eeuwen particulier initiat...

Bibliotheek

De bibliotheek van het Noord-Hollands Archief heeft een grote collectie boeken, tijdschriften en andere publicaties en bezit heel veel historische kranten uit Noord-Holland en dorpen en steden uit de regio. Een overzicht van nieuwe aanwinsten is hier te bekijken.

 
 
De bibliotheek bevat:
  • Tienduizenden boeken.
  • Bijzondere en unieke tijdschriften, zoals die van historische verenigingen in Noord-Holland.
  • Lokale en regionale dag- en weekbladen. Een gedeelte van de collectie kranten is online te bekijken via de Krantenviewer. Bijvoorbeeld het Haarlems Dagblad, te raadplegen van 1883-1980.
  • Een verzameling van (vaak uniek) gedrukt en geschreven materiaal. Voorbeelden hiervan zijn: dagboeken en brieven, bid- en devotieprentjes, gelegenheidsgedichten en pamfletten, schoolrapporten en diploma’s, reclamemateriaal en briefhoofden en materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder veel illegale kranten.
  • De Oude Boekerij van de Stadsbibliotheek Haarlem.
De bibliotheekcatalogus kan online geraadpleegd worden. Het materiaal zelf is te bekijken in de studiezaal van het Noord-Hollands Archief.
beacon
 
 
Inventaris
1. Bond van de Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU)
1.3. Documentatie
1.3.2. Overige documentatie
Boek
672 Om het Algemeen Volksgeluk : Twee eeuwen particulier initiatief / Mijnhardt, Drs. W.W. (red.); Wichers, Prof. Dr. A.J. (red.), 1984
Titel:
Om het Algemeen Volksgeluk
Uitgave:
Edam : Maatschappij tot Nut van 't Algemeen , 1984
Jaar:
1984
Plaats druk:
Deventer
Drukker:
Salland
Bibliografische annotatie:
Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Bevat inhoudsopgave, literatuurlijst en register, met papieren omslag.
ISBN:
9090008020