Menu

Minisymposium ‘De wiskundige L.E.J. Brouwer, een veelzijdig genie’ op 17 maart 2022

In 2015 is het persoonlijk archief van L.E.J. Brouwer (1881-1966) overgedragen aan het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Onlangs zijn de circa acht strekkende meter manuscripten, correspondentie en andere documenten geschoond en geïnventariseerd. Daarmee is het archief van een van Nederlands grootste wiskundigen toegankelijk geworden voor geïnteresseerden.

Om dat te vieren organiseerde de Commissie Persoonlijke Archieven van Wiskundigen van het Koninklijk Wiskundig Genootschap in samenwerking met het Noord-Hollands Archief op donderdag 17 maart 2022 het minisymposium ‘De wiskundige L.E.J. Brouwer, een veelzijdig genie’. De registratie van het symposium is hier terug te kijken:

Programma

Welkomstwoord door Lieuwe Zoodsma (directeur Noord-Hollands Archief).
Wim Veldman (Radboud Universiteit): Intuïtionistische wiskunde: Brouwers antwoord aan Cantor.
Jan van Mill (UvA): Brouwer en topologie.
Teun Koetsier (VU): Brouwer en de Bhagavad Gita.

De ontsluiting van het archief van Brouwer is mogelijk gemaakt door financiële steun van:

Het Prof dr. F.E.J. Kruseman Aretz Fonds/ Prins Bernhard Cultuurfonds, het Noord-Hollands Archief, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Stichting Compositio Mathematica, het Platform Wiskunde Nederland, het Korteweg-De Vries Instituut, het Institute for Logic, Language and Computation.


L.E.J. (Bertus) Brouwer rond 1960. Bron: Historische Kring Blaricum