Menu

Technische tekeningen

In de Provinciale Atlas bevindt zich een collectie technische tekeningen van uiteenlopende aard. Vroegere bouwtekeningen, vooral de ingekleurde presentatietekeningen, worden nu vaak als kunstwerken beschouwd.


Ontwerptekening voor een wintertuin voor de heer Dalmeijer te Hoorn

De ontwerptekeningen van dijken, stoomgemalen, dorpsscholen, kerken en buitenplaatsen uit de afgelopen vier eeuwen vormen voor onderzoekers en restauratoren een belangrijke bron over de gebouwde omgeving in Noord-Holland.

Deze deelcollectie is vooral te raadplegen in de studiezaal. Maak hiervoor een aparte afspraak via info@noord-hollandsarchief.nl. Een aantal tekeningen is te zien via de Beeldbank.


Constructie en aanleg van versterking aan de Muijder Zeedijk