Menu

Archiefmateriaal aanbieden aan het Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden. Ook bedrijven, verenigingen, welzijnsorganisaties, culturele instellingen, religieuze gemeenschappen, families en personen hebben invloed gehad op de ontwikkeling van de samenleving. Het Noord-Hollands Archief neemt daarom naast overheidsarchieven graag particuliere archieven op in zijn collectie. Ook is het Noord-Hollands Archief geïnteresseerd in boeken, kranten en beeldmateriaal, mits het betrekking heeft op ons werkgebied en niet al in de collectie aanwezig is. Oude gebruiks- en kunstvoorwerpen neemt het Noord-Hollands Archief niet op, hiervoor kan contact worden opgenomen met een museum.

Meer informatie over de speerpunten van het Noord-Hollands Archief bij het verwerven van materiaal is te lezen in het acquisitieprofiel.