Menu

Selectie archief

Het is van groot belang dat documenten die na verloop van tijd hun waarde hebben verloren uit het archief worden verwijderd. Door het goed selecteren van documenten blijft het archief overzichtelijk en de belangrijke, te bewaren, documenten vindbaar.

In de ‘Selectielijst particuliere archieven’ is een overzicht te vinden van typen documenten die opgenomen worden door het Noord-Hollands Archief, gevolgd door een overzicht van documenten die in de regel niet worden opgenomen.  Voor een aantal documenten zal gelden dat de keuze voor bewaren of vernietigen afhankelijk is van de inhoud. Na bestudering van deze documenten zal in onderling overleg worden besloten of de documenten worden bewaard dan wel vernietigd.