Menu

Open Data

Wat zijn open data?

Open data zijn gegevens die vrij beschikbaar zijn met een minimum aan beperkingen. Bij overheden gaat het om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rust, die bekostigd is uit publieke middelen en is voortgekomen uit uitvoering van de publieke taak. Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden.

Voor wie zijn open data bedoeld?

Open data zijn vooral bedoeld voor ontwikkelaars en niet voor eindgebruikers of individuele stamboomonderzoekers. Met behulp van open data kunnen bijvoorbeeld nieuwe applicaties ontwikkeld worden of grootschalige statistische analyses worden uitgevoerd.

Welke gegevens zijn beschikbaar als open data?

De Open Data-sets van het Noord-Hollands Archief zijn te downloaden via het Archievenoverzicht.

Spelregels

Personen en organisaties kunnen de open data van het Noord-Hollands Archief vrijelijk gebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden. Er geldt de licentie CC0 (no rights reserved), dat wil zeggen iedereen mag de gegevens vrij gebruiken zonder toestemming te vragen. Bronvermelding is niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld.

APE API

De archieftoegangen (inventarissen en plaatsingslijsten) zijn ook als open data beschikbaar via de API van het Archives Portal Europe (APE).

Werk in uitvoering

Er wordt continu gewerkt aan het beschikbaar stellen van (nadere) toegangen. Zodra deze beschikbaar komen worden deze ook, mits de eventuele auteursrechten dit toelaten, als open data aangeboden op deze pagina.

De nadere toegangen op Burgerlijke Stand (huwelijk en overlijden) zijn nog niet als open data via deze website beschikbaar; hieraan wordt gewerkt. In de tussentijd zijn deze bestanden als .csv-bestand op te vragen via info@noord-hollandsarchief.nl.