Menu

Provinciale Atlas

Een bijzondere collectie die het Noord-Hollands Archief beheert is de beeldcollectie van de Provincie Noord-Holland, de zogenaamde Provinciale Atlas Noord-Holland. De collectie bestaat uit prenten, tekeningen, kaarten en foto’s die betrekking hebben op de hele provincie. De afbeeldingen geven een duidelijk beeld hoe Noord-Holland er uit zag en hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. In totaal gaat het om zo’n 82.000 objecten.

Geschiedenis

Het provinciebestuur is in de tweede helft van de negentiende eeuw begonnen met het aanleggen van een verzameling kaarten en prenten van Noord-Holland. In 1866 kocht de toenmalige provinciaal archivaris dr. P. Scheltema dertien manuscriptkaarten van Noord-Hollandse steden, rond 1560 getekend door Jacob van Deventer in opdracht van Philips II. Dit was de eerste aanzet tot wat in 1888 de Provinciale Atlas Noord-Holland zou worden. In dat jaar kocht provinciaal archivaris C.J. Gonnet een belangrijke collectie topografische tekeningen, prenten en kaarten bij boekhandelaar Schuitemaker in Purmerend. In 1923 heeft de provincie Noord-Holland het beheer van de Provinciale Atlas Noord-Holland overgedragen aan het Rijksarchief in Noord-Holland (RANH), later het Noord-Hollands Archief (NHA).

Om de bekendheid van de collectie te bevorderen, het aankoopbeleid te reguleren en toezicht te houden op de financiën, is in 1993 de Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland (SPAN) opgericht. Drs. J.E. Aerts-van Bueren werd aangenomen als conservator en verzorgde tientallen tentoonstellingen, publicaties en aankopen. Ook coördineerde zij de documentaire foto-opdracht. Na opheffing van de stichting in 2015 zijn deze taken door de provincie overgedragen aan het Noord-Hollands Archief.

Logo Provincie Noord-Holland