Menu

Project Provincie Noord-Holland: e-Depot in productie!

In 2015 is er al een pilot met de Provincie Noord-Holland uitgevoerd. In dit project worden de ervaringen uit de pilot gebruikt om een échte aansluiting te realiseren. Dit project omvat álle aspecten van een aansluiting; het is een uitdaging om een technische aansluiting te realiseren, de organisaties op digitale overbrenging aan te passen én om tot samenwerkingsafspraken te komen. Het project is gestart in september 2016 en loopt naar verwachting tot voorjaar 2017.

Bekijk het projectplan.