Menu

Pilot 'Vervroegd overbrengen' Provincie Noord-Holland

Van maart 2015 tot januari 2016 hebben de provincie Noord-Holland en het Noord-Hollands Archief een pilot uitgevoerd met betrekking tot het e-Depot.

Onderzoeksvragen

In het Plan van Aanpak zijn voor deze pilot drie doelen benoemd:

  1. Het testen van het overdrachtsprotocol: het Noord-Hollands Archief heeft in een eerdere pilot een protocol ontwikkeld voor overdracht van digitaal archief. Dit protocol wordt in deze pilot voor het eerst gebruikt; de pilot is een testcase.
  2. Het ontwikkelen van de technische verbinding: in de pilot wordt gekeken naar de technische mogelijkheden om de digitale informatie te transporteren vanuit het Document Management Systeem DMS van provincie Noord-Holland naar het e- Depot van het Noord-Hollands Archief.
  3. Het onderzoeken van de manier van raadplegen: tot slot wordt in de pilot onderzocht welke wijze van ontsluiting van het e-Depot past bij de raadpleegbehoefte van zowel de ambtenaar als de burger

Download Eindrapport Pilot 'Vervroegd overbrengen' van de Provincie Noord-Holland naar het Noord-Hollands Archief'