Menu

Pilot Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

In de pilot met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) die we in juni 2016 zijn begonnen, staat het onderzoeken van het proces van vervroegde overbrenging van een selectie zaken (vergunningsdossiers) met complexe relaties tussen de zaken en registraties (o.a. inrichtingen) centraal. Door dit proces stap voor stap te doorlopen krijgen we meer zicht op eventuele knelpunten die moeten worden aangepakt om in de toekomst het proces optimaal te laten verlopen en om daadwerkelijk digitaal te kunnen overbrengen.

In het project zullen verschillende onderdelen worden opgepakt:

  • Er zal een metadatamapping worden gemaakt tussen het DMS van de ODNZKG (Mozard) en het TMLO (Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden), dat wordt gebruikt bij opname van archiefmateriaal in het e-Depot
  • Er wordt een export gemaakt van archiefstukken vanuit Mozard (inclusief metadata)
  • Er wordt onderzoek gedaan naar vervroegde overbrenging (het proces, de techniek etc)
  • De export wordt geïngest in het e-Depot volgens de opnameprocedure van het NHA
  • Alle bevindingen zullen worden gepresenteerd in een eindrapport