Menu

Pilot Erfgoed Leiden en Omstreken

In deze pilot, gestart in juni 2016 en afgesloten in januari 2017, werd onderzocht hoe het Noord-Hollands Archief (NHA) een archiefdienst op het e-Depot aan kan laten sluiten, zodat de aangesloten partners van de archiefdienst digitaal archiefmateriaal via hen naar het NHA kunnen overbrengen. Er werd in het project samengewerkt met de archiefdienst Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) en één van hun aangesloten partners, de gemeente Leiden. Het NHA deed hierbij ervaring op met de overbrenging van digitaal bouwarchief en dienstverlening aan ELO. ELO deedervaring op met het voorbereiden van een digitale overbrenging en met de dienstverlening van het NHA. De gemeente Leiden deed ervaring op met digitale overbrenging van archief.

Onderdelen van de pilot:

  • Een metadatamapping maken tussen de verschillende metadata sets van het bouwarchief van de gemeente Leiden (inclusief uit het Bouwaanvraag Registratie Systeem (BARS)) en het TMLO (Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden), dat wordt gebruikt bij opname van archiefmateriaal in het e-Depot
  • Een export maken van de archiefstukken en deze samenvoegen met de metadatasets
  • Export ingesten in het e-Depot
  • Processen en verantwoordelijkheden toetsen zoals beschreven in het overdrachtsprotocol van het NHA
  • Alle bevindingen worden gepresenteerd in een eindrapport

De bevindingen van de pilot zijn vastgelegd in een evaluatierapport.