Menu

Pilot Westfries Archief

Met het Westfries Archief (WFA) wordt bekeken hoe we een archiefdienst op het e-Depot aan kunnen sluiten, zodat hun aangesloten partners digitaal archiefmateriaal via hen naar het Noord-Hollands Archief (NHA) kunnen overbrengen. Bij dit project gaat het vooral om de processen die we hiervoor moeten inrichten. Naast het WFA werkt de gemeente Hoorn als aangesloten partner ook mee aan deze pilot.

Vragen die we gaan onderzoeken:

 • Sturing
  Wat betekent deze nieuwe vorm van dienstverlening voor de rol van archivaris en de besturing?
  Welke bestuurlijke verandering betekent de aansluiting op het e-Depot via een RHC?
 • Organisatie (processen)
  Voldoet het bestaande overdrachtsprotocol van het NHA?
  Moeten er bij het WFA en de gemeente Hoorn nieuwe processen in gebruik worden genomen in geval van digitale overbrengingen van gemeenten via het WFA naar het e-Depot van het NHA?
 • Techniek
  Voldoet de bestaande techniek van het NHA of moeten er aanpassingen komen, eventueel afhankelijk van aanleverende systemen?
  Welke technische aanpassingen moeten gemeenten doorvoeren om een export conform TOPX te maken en om aan te sluiten op het e-Depot?
 • Gegevens/informatie
  Komt alle data en metadata goed over?
  Hoe stellen we een organisatiespecifiek metadataschema op, waar TMLO een onderdeel van is, in de regio van het WFA?
 • Mensen (kennis/vaardigheden)
  Is er voor dit model van dienstverlening (aansluiting op het e-Depot) voldoende kennis en ervaring om aan de verwachtingen van een regionale archiefdienst te voldoen?
  Is er voor dit model van dienstverlening voldoende kennis en ervaring om aan de verwachtingen van een gemeente te voldoen?
  Is er voldoende kennis en vaardigheden in huis/in kaart gebracht om informatie en gegevens voor te bereiden en aan te leveren voor het e-Depot?