Menu

Pilot 'Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem'

In 2014 hebben de gemeente Haarlem en het Noord-Hollands Archief samen gewerkt aan de pilot ‘Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem’. Omdat de gemeente steeds meer digitaal gaat werken zal ook de archivering van deze informatie in digitale vorm gaan gebeuren. Digitale opslag van informatie vraagt heel andere voorzieningen dan opslag van informatie op papier. Een e-Depot is een omgeving die een dergelijke vorm van langdurig digitaal beheer mogelijk maakt.

De centrale vraag binnen de pilot was hoe de plaatsing van het digitale archief in het e-Depot vorm moet krijgen en welk scenario voor de gemeente Haarlem het meest gunstig is.

Tijdens de pilot werd een deel van het digitale archief van de gemeente Haarlem opgenomen in het e-Depot van het Noord-Hollands Archief. Daarnaast  is een business case uitgewerkt die inzicht geeft in de kosten en baten van uitplaatsing in het e-Depot.

Conclusie is dat het voor de gemeente gunstiger is om gebruik te maken van een extern e-Depot bij het Noord-Hollands Archief in plaats van het in eigen huis te organiseren.

Er is in de pilot zeer nauw samengewerkt met het Nationaal Archief omdat gebruik is gemaakt van het eDepot van het Nationaal Archief. Het landelijke programma Archief 2020 heeft het project financieel ondersteund.

Lees de samenvatting van de pilot.

Rapporten

Leeswijzer

Bijeenkomst 17 november 2014

Op maandag 17 november 2014 werden de rapporten van de pilot ‘Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem’ gepresenteerd. Van deze bijeenkomst is een samenvatting gemaakt.