Menu

Waardedrukwerk

Deze kerncollectie bestaat niet alleen uit aandelen en obligaties, maar ook uit ander waardedrukwerk, zoals cheques, legeszegels, spaarzegels, loterijbriefjes, toegangskaarten voor voetbalwedstrijden en identiteitsbewijzen. Naar schatting omvat deze collectie – pas gedeeltelijk ontsloten – ruim 50.000 objecten. Een aparte categorie binnen deze verzameling vormen de distributiebonnen uit de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn in alle varianten aanwezig. De bij het Centraal Distributiekantoor (CDK) gebruikte formulieren werden eveneens door Joh. Enschedé gedrukt. Het blijkt een ongelooflijk uitgebreide administratie.

Legeszegels van de gemeente Heemstede
Legeszegels van de gemeente Heemstede